• Kas andmeedastuse tehnoloogiad võivad põhjustada tervisele ohtlikku kiirgust?

 • Kas arvesti mõõdab elektritarbimist seadmete kaupa?

 • Kas arvestid saab jääkväärtusega välja osta?

 • Kas kaugloetavad arvestid ohustavad minu eraelu privaatsust?

 • Kas mul on võimalik kaugloetavast arvestist loobuda?

 • Kas võib juhtuda, et Elektrilevi paigaldatud elektriarvesti on vigane?

 • Kuidas oleks võimalik saada elektrikapi võti, et vaadata elektrinäitu?

 • Mida teha, kui arvesti loeb tarbimist valesti? Kas pean korvama kõik arvesti kontrollimisega seotud kulud?

 • Miks peab uus arvesti olema vooluvõrgus?

 • Milliseid tehnoloogiaid andmete edastamiseks kasutatakse?

 • Mis aja tagant tuleb arvesteid taadelda ja kas see toimub automaatselt või tuleb sellest teatada?

 • Mis on kaugloetav arvesti?

Klienditeenindus

E–R 8.00–18.00
tel 777 1545
info@elektrilevi.ee