• Mida tähendab kiire interneti võrgu ehitamine?

 • Miks peaksin tänase lahenduse välja vahetama Elektrilevi kiire interneti võrgu vastu?

 • Mis on ajagraafik kogu Eesti katmisel?

 • Mis ajani saab sooviavaldusi esitada?

 • Kas tulete ka teistesse võrgupiirkondadesse, nt Viimsisse ja Haapsallu?

 • Millal saan liituda? Kas teavitate personaalselt?

 • Millist sideoperaatorit saan valida?

 • Kui palju maksab liitumine kiire interneti võrguga?

 • Mida liitumistasu sisaldab?

 • Kas sidekaabel tuuakse minu soovitud asukohta hoones?

 • Kas liitumistasu tuleb maksta hoone või tarbimiskoha liitumise eest?

 • Mis saab minu olemasolevast teenusest (kaablist)?

 • Kes sõlmib minuga kiire interneti liitumislepingu– kas Elektrilevi või ehitaja või sideoperaator?

Klienditeenindus

E–R 8.00–18.00
tel 777 1545
info@elektrilevi.ee