Esitan küsimuse

Tehnovõrgu talumistasu

  • Hüvitis maaomanikule elektrivõrgu talumise eest
  • Tasu suurus on riigikohtu otsusega muutmisel
  • Makstakse ainult taotluse alusel

Elektrivarustuse avaliku tagamise huvides läbib Elektrilevi võrk ligikaudu 350 000 maaüksust. Elektrivõrgu talumise eest oma kinnistul võib kinnisasja omanik taotleda tasu.

Tehnovõrgu ja -rajatise talumise kohustus maaomanikule võib tuleneda seadusest, sõlmitud lepingust või seatud sundvaldusest. Seadusest tuleneva talumistasu arvutamise alused määrab riik. Tasu saamiseks tuleb kinnisasja omanikul esitada ühekordne taotlus.

Tasu suuruse arvutamise metoodika on seoses Riigikohtu otsusega muutmisel.

Elektrilevi rajatiste paiknemist kinnistutel ja rajatise omanikku saab kontrollida Maa-ameti portaalist valides menüüst Kitsenduste rakendus (kitsenduse omanik: Elektrilevi OÜ, endise nimega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ).

Millal tasu makstakse?

Tasu kantakse maaomaniku avalduses esitatud kontole kord aastas hiljemalt 1. detsembriks. Kui tasu esmakordne saaja soovib tasu saada 1. detsembriks, tuleb taotlus esitada hiljemalt 1. juuliks. Kui taotlus on kord esitatud, siis seda igal aastal uuesti esitama ei pea.

Mida peab maaomanik tasu saamiseks tegema?

Tasu saamiseks palume omanikul või omaniku volitatud isikul esitada tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu taotlus posti teel Elektrilevi OÜ, Kadaka tee 63, 12915 Tallinn või e-postiga info@elektrilevi.ee.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni.

Kõik saabunud taotlused registreerime ja korrektselt esitatud taotlustele me eraldi vastust ei saada. Maaomanikuga võtame ühendust ainult juhul, kui meil tekib lisaküsimusi.