Abiinfo / Elektritest

Elektritest mõõdab peakaitset läbivaid voolutugevusi. Testi käivitamisel pärib süsteem Sinu arvestist hetke voolutugevusi kolmel järjestikusel korral, kõigil faasidel. Raportis kajastub iga faasi mõõtmiste maksimum.

Elektritesti tegemine on ohutu ja ei tekita lisakoormust Sinu elektrisüsteemile. Järgida tuleb üldisi elektriohutuse nõudeid. Testi läbiviimiseks lülita sisse kõik soovitud seadmed, et jäljendada olukorda, kus tavaelus tekib keskmisest suurem koormus. Enamasti on sellisteks perioodideks näiteks jõulud ja talv.

Testi õnnestumine sõltub arvesti koormatusest. Tark elektrivõrk pärib arvestitelt regulaarselt mõõteandmeid ja kui päringud satuvad ühele ajale, võib tekkida ajutine tõrge. Testi ebaõnnestumisel soovitame toimingut mõne minuti pärast korrata.

Ebaõnnestunud testiga arvet ei kaasne. Arve esitamise kohta loe lähemalt: Elektritesti tüüptingimused.

Raporti usaldusväärsus sõltub mõõtmise ajaks sisse lülitatud elektriseadmetest. Näiteks kui mõni oluline elektritarbija jääb sisse lülitamata, siis selle seadme poolt tarbitav vool raportis ei kajastu, mis omakorda mõjutab ka elektritesti tulemust. Raportis toodud soovitused on hinnangulised ja neid ei ole kohustuslik järgida. Eelkõige on need abiks elektritesti mõõtmistulemuste tõlgendamisel.

Elektritesti on võimalik teha ainult neis tarbimiskohtades, kuhu on paigaldatud vastava sidelahendusega kaugloetav arvesti. Kui Sul ei ole võimalik elektritesti tellimise käigus mõnda Sulle kuuluvat tarbimiskohta valida, siis tähendab see, et selles asukohas lihtsalt ei ole veel võimalik seda teenust tellida.

Tasu elektritesti eest kajastub Sinu järgmisel võrguteenuse arvel.

Elektrilevi haldab elektrivõrku kortermaja peakaitsmeni, maja sisevõrgu haldamise eest vastutab ühistu. Seetõttu puudub meil teave, kui suur on iga korteri peakaitse. Peakaitsme suuruse sisestamine on vajalik, et testi tulemused ja soovitused oleksid võimalikult täpsed ja annaksid võimalikult palju infot. Peakaitsme suurust saad vaadata korteri elektrikilbis asuvalt peakaitsmelt.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah
Ei

Sellega koos vaadatakse

Hinnakirjad

Teenuste ja toodete hinnad.

Loen lähemalt »

Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

Klienditeenindus
777 1545

Välisriigist helistades: +372 777 1545
Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
[email protected]

Äriklienditeenindus
777 1747

Välisriigist helistades: +372 777 1747
Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
[email protected]