Abiinfo / Kahjunõuded

Kui oleme tuvastanud Sinu tarbimiskohal asuvas arvestis rikke, teeme tarbitud elektrikoguste osas vajadusel ümberarvestuse. Kui arvesti rikkega kaasneb kahju (nt seadme kahjustumine), siis palume esitada kahjude hüvitamise taotlus.

Pinge kõikumisega seotud probleeme esineb peamiselt pikkade madalpingeliinide toitel olevates majapidamistes. Nõuetele mittevastava aeglase pinge kõikumisega võib olla tegu, kui:

 • lambipirnid ei põle täiel võimsusel;
 • lambipirnid vilguvad aeg-ajalt põhjuseta või mõne kodumasina sisselülitamisel
 • kodumasinaid saab sisse lülitada ainult kordamööda;
 • häired tekivad siis, kui mõni naaber lülitab sisse suurt võimsust nõudva seadme.
 • Kliendid, kelle tarbimiskohas oleme tuvastanud nõuetele mittevastava pinge, saavad võrgutasult hinnasoodustust 80%. 

  Kõik elektrivõrgust tingitud kahjud ei kuulu alati hüvitamisele, näiteks ei hüvitata vääramatu jõu poolt põhjustatud kahjusid. Kui Sinu vara saab kahjustada meie põhjustatud või meie kontrollitava sündmuse tagajärjel, palume esitada kahjunõude avaldus. Lähemalt kahjude hüvitamisest »

  Elektrilevi kohustub rikkest põhjustatud katkestuse kõrvaldama 12 tunni jooksul suveperioodil (1.04–30.09) ja 16 tunni jooksul talveperioodil (1.10–31.03).

  Võrgutasu vähendame juhul, kui:

 • katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestust kuni 48 tundi
 • katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestust 48–96 tundi
 • katkestuse kõrvaldamine ületab kvaliteedinõuetes sätestatud kestust rohkem kui 96 tundi.
 • Allahindluse saamiseks ei ole vaja esitada eraldi avaldust. Arvestus kajastub hiljemalt ülejärgmise kuu arvel. Täpsed tasu vähendamise suurused leiad siit.

  Kui sündmused elektrivõrgus on põhjustanud põllumajanduslooma(de) hukkumise, tuleb tegutseda kohe. Looma(de) hukkumise korral tuleb loomapidajal korjuse utiliseerimiseks pöörduda vastavat tegevusluba omava ettevõtte poole, nt AS Vireen www.vireen.ee.

  Täiendavates küsimustes palume pöörduda põllumajandusloomade registri poole e-posti aadressil  [email protected] või registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

  Lühiajalised pingekõikumised, tavaliselt pingelohud, tekivad lühistest elektrivõrgus või tarbimiskohtades suure võimsusega elektriseadmete käivitamisest. Paraku ei ole selliseid pingekõikumisi, mis võivad kahjustada elektriseadmeid, elektrivõrgus võimalik vältida. Samuti ei ole võimalik täielikult vältida äikesest või lülitamistest tekkivaid impulssliigpingeid.

  Elektriseadmeid ja -tarviteid saab pingekõikumiste eest kaitsta paigaldades täiendavad kaitseseadmed. Lühiajalistest katkestustest ja pingekõikumistest tekkivaid kahjustusi on võimalik vältida paigaldades pingestabilisaatori või UPS seadme. Liigpingetest tekkivat kahju aitab ennetada piksekaitsesüsteemi väljaehitamine. Sellekohased selgitused leiate siit.

  Kahjunõude esitamiseks tuleb esitada avaldus, mille vorm asub siin. Avalduse võib meile saata kas e-posti teel [email protected] või postiga aadressil Veskiposti 2, 10138 Tallinn.

  Kahjunõude avaldusele anname vastuse hiljemalt 12 tööpäeva jooksul alates avalduse kättesaamisest. Kui selleks ajaks ei ole otsust tehtud (kahjunõude menetlus vajab täiendavat uurimist), teavitame Sind edasisest tegevusest ja uuest vastamise ajast.

  Kui elektrivõrgu häired on kahjustanud Sinu vara, palume avalduse esitada niipea kui võimalik, soovitatavalt ühe kuu jooksul alates kahjust teadasaamisest. See kiirendab kahjunõude menetlust, lisaks on pikka aega tagasi toimunud kahjujuhtumit ja selle asjaolusid keerulisem tõendada. Lähemalt kahjude hüvitamisest »


  Kas said oma küsimusele vastuse?

  Jah
  Ei

  Sellega koos vaadatakse

  Katkestused

  Plaanilised ja rikkelised katkestused.

  Loen lähemalt »

  Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

  Klienditeenindus
  777 1545

  Välisriigist helistades: +372 777 1545
  Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
  [email protected]

  Äriklienditeenindus
  777 1747

  Välisriigist helistades: +372 777 1747
  Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
  [email protected]