Abiinfo / Muud küsimused

Bilansienergia hinna alusel ostavad avatud elektriturul elektrit ärikliendid, kes ei ole ühegi elektrimüüjaga lepingut sõlminud ja kelle tarbimiskoha peakaitse on suurem kui 63 A või kes omavad võrguühendust keskpingel, välja arvatud korteriühistud.

Bilansienergia on elektrienergia, mida süsteemi bilansi hoidmise eesmärgil ostab ja müüb süsteemihaldur. Bilansienergia hind sõltub nõudlusest. Mida rohkem kliente jätab elektrimüüja valimata, seda kõrgem on bilansienergia nõudlus ja seda kõrgem on selle hind. Välistada ei saa ka olukordi, kus riigis tekib elektrienergia ülejääk – elektrit on ostetud rohkem, kui seda tegelikult tarbitakse. See viib bilansienergia hinna alla. Bilansienergia üle peab arvestust ja selle hinda arvutab kindla metoodika alusel elektrisüsteemi haldur Elering.

Kui klient ei vali endale elektrimüüjat, siis jääb ta üldteenusele. See tähendab, et klient ei jää elektrita, vaid meie võrgupiirkonnas müüb üldteenuse raames elektrit Eesti Energia.

Üldteenust saavad kasutada kõik kodukliendid ja ärikliendid, kelle tarbimiskoha peakaitse on kuni 63 A, samuti kõik korteriühistud. Üldteenuse põhimõtted on välja töötanud riik ja üldteenusena müüb elektrit võrguettevõtja või võrguettevõtja poolt nimetatud elektrimüüja. Elektrituruseaduse järgi ei saa rohkem kui 100 000 kliendiga võrguettevõtja ise elektrienergiat müüa, vaid peab selleks nimetama tegevusloaga elektrimüüja. Elektrilevi nimetatud elektrimüüja on Eesti Energia. Üldteenuse osutamise tüüptingimused on kooskõlastatud Konkurentsiametiga ja hinna kujunemist reguleerib elektrituruseadus.

Oma elektrimüüjat ehk ettevõtet, kellelt ostad elektrit,  näed meie iseteeninduses, kui valid konkreetse tarbimiskoha võrgulepingu lehe ja klikid "Tarbimiskoha elektrimüüja". 

Kõiki elektrimüüjad, kelle käest Elektrilevi teeninduspiirkonnas on võimalik osta elektrit, näed siit.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah
Ei

Sellega koos vaadatakse

Talumistasu

Hüvitis maaomanikule elektrivõrgu talumise eest.

Loen lähemalt »

Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

Klienditeenindus
777 1545

Välisriigist helistades: +372 777 1545
Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
[email protected]

Äriklienditeenindus
777 1747

Välisriigist helistades: +372 777 1747
Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
[email protected]