Abiinfo / Kauglugemine

Tänapäevased arvestid võimaldavad näite lugeda kauglugemise teel, see tähendab, et näidud jõuavad meieni automaatselt ja igakuiselt enam meile näite esitama ei pea. Kaugloetavad arvestid mõõdavad tarbitud elektrikoguseid tunnitäpsusega ja edastavad infot tarbitud elektrikoguste kohta vähemalt kord ööpäevas. Enamik arvesteid kasutab info edastamiseks samu elektriliine, mille kaudu elekter majja jõuab. Väike osa arvestitest edastab infot mobiilside teel.

Kaugloetav arvesti peab olema kogu aeg vooluga ühenduses. Elektri välja lülitamiseks kasuta arvestil olevat lülitit, mitte peakaitset. Lülitit tuleb kasutada ka siis, kui näiteks suvilast pikemaks ajaks lahkud. Nii saame olla kindlad, et Sinu tarbimiskoha arvesti on töökorras. Ainukeseks erandiks on elektritööd, mille ohutuse tagamiseks tuleb vool välja lülitada otse peakaitsmest.

Kui soovid elektri majast välja lülitada, hoia arvestil olevat lüliti nuppu 2 sekundit all ja seejärel oota. Umbes 8 sekundi pärast käib klõps, mis annab märku voolu väljalülitumisest.

Samamoodi käib ka voolu sisselülitamine. Kui soovid elektri sisse lülitada, hoia arvestil olevat lüliti nuppu 2 sekundit all ja seejärel oota, kuni käib klõps.

Voolu olekut tähistab arvesti ekraanil vasakul all servas vilkuv ruut või ristiga ruudumärk. Kui ruut või ristiga ruudumärk vilgub, tähendab see, et vool on välja lülitatud. Kui ruut ei vilgu, on vool majapidamises sisse lülitatud.

Lüliti nupp võib sõltuvalt arvesti tüübist paikneda erinevas kohas.

Vahel võib juhtuda, et kaugloetavast arvestist ei jõua andmed tarbitud elektri koguste kohta meieni. Kõige sagedamini on selle põhjuseks andmeside häire. Häire on elektrijuhtmete kaudu leviv nn müra, mis takistab andmete edastamist. Häireid võivad tekitada rikkelised seadmed nagu näiteks seadmete toiteadapterid, sagedusmuundurid või CE nõuetele mittevastavad seadmed. Seejuures ei pruugi rike seadme enda kasutamisele nähtavat mõju avaldada. Andmeside häired mõjutavad arvesti info edastamist, kuid mitte elektriarvesti tööd ega mõõtetäpsust. Andmed tarbitud elektri koguste kohta salvestuvad arvestisse endiselt tunni täpsusega ja edastatakse siis, kui andmeside taastub.

Kauglugemise mittetöötamise peamiseks põhjuseks on signaaliedastuse häired. Häireid põhjustavad reeglina nõuetele mittevastavad või rikkelised elektriseadmed (seejuures ei pruugi rike seadme enda kasutamisele nähtavat mõju avaldada). Signaaliedastushäire ei mõjuta arvesti tööd ega mõõtetäpsust. 

Kui kaugloetava arvesti mõõteandmed ei laeku, on see meie süsteemis koheselt näha. Mõõteandmete puudumisel analüüsime põhjalikult olukorda ja taastame kauglugemise reeglina kahe kuni kolme kuu jooksul. Sõltuvalt probleemi keerukusest võib taastamine võtta rohkem aega. Kui vajame rikke kõrvaldamiseks ligipääsu arvestile või seadmetele, võtame Sinuga ühendust ja lepime kokku sobiva aja.

Kui arve on koostatud prognoositud andmete alusel ja prognoositud näit erineb oluliselt tegelikust näidust arvestil, soovitame Sul meile teatada tegelik arvesti näit.

Arvesti ekraanil vaheldub automaatselt kolm näitu 15-sekundilise vahega. ÜLD näidik tähistab tarbitud kilovatt-tunde kokku ning seejärel ilmuvad eraldi PÄEVA ja ÖÖ kogused.

Kuidas näite teatada:

Kui arvestist ei ole 15 päeva jooksul andmeid laekunud, tekib iseteeninduses automaatselt võimalus näitude sisestamiseks. Kui mõõteandmed hakkavad taas laekuma, siis manuaalselt enam näite sisestada ei saa.

NB! Meile on vaja edastada nii päeva, kui ka öö näidud.

Kui arve koostamise hetkeks ei ole meile andmeid tegelikult tarbitud koguste kohta laekunud, koostame Sulle arve prognoositud tarbimisandmete alusel. Kohtloetava arvesti koguste puudumise põhjuseks võib olla näidu teatamata jätmine. Kaugloetava arvesti puhul võib põhjuseks olla andmeside häire või peakaitsme väljalülitamine. Kaugloetava arvesti andmeside häire ei mõjuta arvesti tööd ega mõõtetäpsust - tarbimisandmed salvestuvad arvestisse tunnitäpsusega ka siis, kui andmed ei liigu. Andmeside häireid põhjustavad reeglina tarbimiskohtades kasutatavad nõuetele mittevastavad või rikkelised elektriseadmed (seejuures ei pruugi rike seadme enda kasutamisele nähtavat mõju avaldada).

Kauglugemise taastamiseks kulub üldjuhul kaks kuni kolm kuud. Sõltuvalt probleemi keerukusest võib taastamine aega võtta ka rohkem. Andmeedastuse taastumisel teeme ümberarvestuse vastavalt tegelikele tarbimiskogustele.

Elektritarbimise koguseid prognoosime Sinu varasema tarbimise põhjal. Prognoosimine toimub vastavalt Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimustele (võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A punktid 6.4 ja 6.5), mis on kooskõlastatud Konkurentsiametiga


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah
Ei

Sellega koos vaadatakse

Prognoosimine

Prognoosimise ja prognoosarve selgitus.

Loen lähemalt »
Tarbimine ja tarbimisandmed

Tarbimisteatis ja tüüptarbimisgraafikud.

Loen lähemalt »

Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

Klienditeenindus
777 1545

Välisriigist helistades: +372 777 1545
Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
info@elektrilevi.ee

Äriklienditeenindus
777 1747

Välisriigist helistades: +372 777 1747
Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
ariklient@elektrilevi.ee