Abiinfo / Ohuolukord

Õnnetuse korral, kus elektriliin langeb aiale, satub kogu aed pinge alla. Selle tõttu on ohustatud lähedal viibivad inimesed ja loomad. Ohtlikuks alaks loetakse 8 m aiast.

Kui elektriliin kukub hoone katusele, siis on oht hoone süttimisele ja vara hävinemisele. Lisaks võivad ohtu sattuda katusel viibivad isikud.

Soovitame aiad ehitada või asendada elektrit mittejuhtivast materjalist (puit, plastik, kivi). Hoonete puhul on lahenduseks elektriliini ümbertõstmine katuse kohalt.

Elektriohutus on meie südameasi. Oleme hakanud rohkem rõhku panema teadlikkuse tõstmisele ohutuse valdkonnas. Soovime, et oleks tagatud inimeste ja loomade turvalisus.

Tulenevalt ehitusseadistikust on metall aedade ehitamine keelatud. Standardis EVS-EN50341-2-20:2018 on toodud, et hoonete ehitamine liinide all on keelatud.

 • Standard EVS-EN50341-2-20:2018 (standard).
 • Ehitusseadustiku § 77 lõike 2 punktis 4 on keelatud traat-tarade, sealhulgas ka kõigi teiste metallist aedade rajamine kõrgepinge õhuliinide kaitsevööndis. Eesmärk on ennetada ning vältida ohtu metallist aia läheduses viibivate isikute elule ja tervisele. Juhul kui rikke korras peaks õhuliini juhe metallist aiale kukkuma, satub terve aed pinge alla. Maha kukkunud juhtme puhul loetakse juhtmest kuni 8 meetri laiune ala pingestatud maa-alaks.
 • Maaomanikele kehtib elektriliinide talumiskohustus selleks, et elekter jõuaks paljude inimesteni. Kui kõik ohuliinid maa alla viia, siis see võtab aega aastakümneid ning tõstaks võrgutasusid kolm (3) korda kõikidele tarbijatele. Ühiskonna vaatest ei ole see mõistlik.

  Liinide ehitusnõuded ei ole ka omal ajal lubanud liini ehitada nii, et seal all oli rajatis.

  Soovitused:

 • Aed – ehitada liini all ja elektrivõrgu kaitsevööndis olev osa mittejuhtivast materjalist, näit puit või elektrit mittejuhtiv plastik.
 • Kuur/lehtla/katusealune/paviljon. Kui need on mittepõlevast materjalist katusega ja liini vahe katusest on 2,5m – siis ei ole ohtlik. Sh oluline on jälgida, et inimesed ei elaks seal püsivalt!
 • Võimalik on tellida võrgu ümberehitus õhuliini juhtmete eemaldamiseks katuse või aia kohalt.

 • Kas said oma küsimusele vastuse?

  Jah
  Ei

  Sellega koos vaadatakse

  Tingimused

  Elektrilevi teenuste tüüptingimused.

  Loen lähemalt »

  Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

  Klienditeenindus
  777 1545

  Välisriigist helistades: +372 777 1545
  Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
  [email protected]

  Äriklienditeenindus
  777 1747

  Välisriigist helistades: +372 777 1747
  Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
  [email protected]