Abiinfo / Prognoosimine

Kui arve koostamise hetkeks ei ole meile tegelikult tarbitud koguseid laekunud, koostame Sulle arve prognoositud tarbimisandmete alusel. Kohtloetava arvesti koguste puudumise põhjuseks võib olla näidu teatamata jätmine. Kaugloetava arvesti puhul võib põhjuseks olla andmeside häire või peakaitsme väljalülitamine. Kaugloetava arvesti andmeside häire ei mõjuta arvesti tööd ega mõõtetäpsust - tarbimisandmed salvestuvad arvestisse tunnitäpsusega ka siis, kui andmed ei liigu.

Andmeside häireid põhjustavad reeglina tarbimiskohtades kasutatavad nõuetele mittevastavad või rikkelised elektriseadmed (seejuures ei pruugi rike seadme enda kasutamisele nähtavat mõju avaldada). Kauglugemise taastamiseks kulub üldjuhul kaks kuni kolm kuud. Sõltuvalt probleemi keerukusest võib taastamine aega võtta ka rohkem. Andmeedastuse taastumisel teeme ümberarvestuse vastavalt tegelikele tarbimiskogustele. Elektritarbimise koguseid prognoosime Sinu varasema tarbimise põhjal. Prognoosimine toimub vastavalt Elektrilevi võrgulepingu tüüptingimustele madalpingel kuni 63A punktid 6.4 ja 6.5 mis on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

Prognoosime juhul, kui arve koostamise hetkeks ei ole mõõteandmed laekunud. Mõõteandmete mittelaekumine ei tähenda enamasti arvesti riket, vaid probleeme mõõteandmete edastamisel. Tegeleme pidevalt võrgu monitoorimisega ja kõrvaldame võrgus olevaid häireid. Andmeedastuse taastumisel teeme ümberarvestuse vastavalt tegelikult tarbitud kogustele.

Kui selgub, et tegemist on arvesti rikkega, siis arvesti vahetatakse ja korrigeerime arved.

Prognoosimine on lubatud vastavalt Konkurentsiametiga kooskõlastatud võrgulepingu tüüptingimustele.

Võrgulepingu tüüptingimused kuni 63 A

Võrgulepingu tüüptingimused üle 63 A ja keskpingel

Kui oleme Sulle arve koostanud prognoositud andmete alusel ja prognoositud näit erineb tegelikust näidust olulisel määral, soovitame Sul meile teatada tegelik arvesti näit, et saaksime prognoositud koguseid edastatud näidu alusel korrigeerida.

Prognoosimise täpsust võivad mõjutada:

 • eelneva tarbimise puudumine, nt uus liitumine
 • tarbimise oluline muutus, nt on mindud üle elektriküttele, tarbimiskohta on hakatud kasutama aastaringselt, kasutusele on võetud täiendavaid elektriseadmeid jne;
 • muud tarbimist mõjutavad tegurid, nt välistemperatuuri oluline muutus.
 • Kui arve on koostatud prognoositud andmete alusel ja prognoositud näit erineb oluliselt tegelikust näidust arvestil, soovitame Sul meile teatada tegelik arvesti näit.

  Näidu vaatamine arvestilt:

  Üldnäidu tähis ekraani allääres on 15.8.0.

  Näidu teatamine:

  Kui arvestist ei ole 15 päeva jooksul andmeid laekunud, tekib iseteeninduses automaatselt võimalus näitude sisestamiseks. Kui mõõteandmed hakkavad taas laekuma, siis manuaalselt enam näitu sisestada ei saa.

  NB! Meile on vaja edastada 1.märtsist 2022 ainult üld näit.

  Tegelike mõõteandmete laekumisel korrigeerime prognoositud kogused tegelikule tarbimismahule vastavaks. See tähendab, et kui prognoositud kogus oli tegelikust tarbimisest suurem või väiksem, korrigeerime koguseid ja teeme ümberarvestuse ka arvelduses.


  Kas said oma küsimusele vastuse?

  Jah
  Ei

  Sellega koos vaadatakse

  Näidud ja kauglugemine

  Kauglugemise info ja näidud.

  Loen lähemalt »
  Arve tasumine

  Arvega seonduvad küsimused.

  Loen lähemalt »

  Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

  Klienditeenindus
  777 1545

  Välisriigist helistades: +372 777 1545
  Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
  [email protected]

  Äriklienditeenindus
  777 1747

  Välisriigist helistades: +372 777 1747
  Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
  [email protected]