Abiinfo / Tarbimine ja tarbimisandmed

Tarbimisteatis on tarbimise väljavõte kuude kaupa. Teatis lihtsustab energiamärgise taotlemist ja energiaauditi läbiviimist. Tarbimisteatise saad iseteenindusest alla laadida tasuta. Kui soovid tellida tarbimisteatist terve korterelamu kohta, pöördu meie klienditeeninduse poole. Tutvun hinnakirjaga »

Seda, kas tunniandmed on prognoositud või tegelikud, saab vaadata iseteeninduse kaudu allalaaditavast CSV-failist, kust näeb kuni 12 jooksva kuu tunniandmeid vastavalt valitud perioodile.

Tarbimisandmeid loetakse arvestist vähemalt kord päevas. Laekunud andmed saadame Eleringi andmelattu ja kuvame Elektrilevi iseteeninduses reeglina järgmise päeva kella kümneks. Mõõteandmete puudumine Elektrilevi iseteeninduses või elektrimüüja äpis on üldjuhul põhjustatud mõõteandmete laekumisega seotud häiretest. Kui häire on kõrvaldatud ja andmete laekumine taastunud, edastame tarbimisandmed Elektrilevi iseteenindusse ja Eleringi andmelattu / elektrimüüja äppi. Kui tarbimisandmed puuduvad ainult elektrimüüja äpis, pöördu probleemi lahendamiseks äpi omaniku poole.

Elektrivõrgus olevate rikkeliste katkestuste likvideerimine käib samm sammult. See tähendab, et üldine katkestus võib olla näiteks 24 tundi pikk, kuid selle sees tehakse nn proovipingestamisi, mis tekitab võimaluse elektrit vahepeal tarbida.

Eeldades, et liinil pole rohkem rikkeid, tehakse pingestamine. Kui tegelikult oli liini ulatuses veel rikkeid, siis liin lülitub taaskord välja. Lühiajalisi liini pingestamisi ei pruugi märgata, kuid seadmed, mis on võrku ühendatud, hakkavad automaatselt elektrit tarbima. Näiteks: põrandaküte, külmkapp, boiler jne. Proovipingestamised võivad olla väga lühiajalised.

Lisaks võib rikete ja nende likvideerimise käigus tekkida olukordi, kus pinge on kliendi juures mõnes faasis korrektne, mõnes madalam või hoopis puudub, mistõttu ei pruugi alati aru saada, kui ühes faasis toimub tarbimine, samas teises faasis pinge puudub.

Tüüptarbimisgraafik on tarbimiskohale omistatud elektritarbimise tüüpgraafik, mis koos Sinu keskmise elektritarbimisega on aluseks elektritarbimise prognoosimisele.

Tavatarbija tüüpgraafik on mõeldud eramutele, mille elektritarbimine aastas jääb alla 4000 kWh, ning üle 12 korteriga kortermajadele, mis on kaugküttel.

Hooajalise mõjuga tarbimisgraafik on mõeldud eramutele, mille elektritarbimine aastas on 4000 kuni 10 000 kWh, ning alla 12 korteriga kortermajadele, mis ei kasuta keskkütet.

Elektrikütte tüüptarbimisgraafik rakendub koduklientidele, kelle elektritarbimine aastas on üle 10 000 kWh või kes on teatanud, et kasutavad elektrikütet.

Suvetarbimise graafik on mõeldud suvilatele ja tarbimiskohtadele, kus kliendi teavituse kohaselt tarbitakse elektrit enamjaolt ainult suvel. Korterite puhul seda graafikut kasutada ei saa.

Tavatarbija tüüpgraafik ärikliendile on mõeldud ärikliendi tarbimiskohtadele, mille peakaitsme suurus on kuni 63 A või mis on jaotatud võrguühendusel, v.a tänavavalgustus, kortermaja abiruum, kelder ja üldvalgustus.

Kortermajas olev tarbimiskoht, millel ei ole korterinumbrit ja mille tüüp on kas abiruum, kelder või üldvalgustus.

Tarbimiskoha tüüp on „Tänavavalgustus".

 • Põhihind (elektri edastamine) kehtib ööpäevaringselt, sõltumata nädalapäevast.
 • Päevahind (elektri edastamine: päev) kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) kell 7.00-22.00 (kui hinnapaketis ei ole määratud teisiti).
 • Ööhind (elektri edastamine: öö) kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) kell 22.00-7.00 ning laupäeval, pühapäeval ning riiklikul pühal kogu ööpäeva jooksul (kui hinnapaketis ei ole määratud teisiti).
 • Uued, mitmetariifsed paketid Võrk 5, Võimsus Aeg VMA5, Keskpingel liinil Aeg VKL5, Keskpingel alajaamas Aeg VKA5:

 • Päevatarbimise tipuaja hind (elektri edastamine: päev tipuaeg) kehtib perioodil novembrist märtsini: esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) ajavahemikus kell 9.00 kuni 12.00 ja 16.00 kuni 20.00;
 • Puhkepäeva tipuaja hind (elektri edastamine: puhkepäeva tipuaeg) kehtib perioodil novembrist märtsini laupäeval, pühapäeval ning riiklikel pühadel ajavahemikus kell 16.00 kuni kell 20.00.

 • Vaatan hinnapakette

  Kas said oma küsimusele vastuse?

  Jah
  Ei

  Sellega koos vaadatakse

  Prognoosimine

  Prognoosimise ja prognoosarve selgitus.

  Loen lähemalt »

  Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

  Klienditeenindus
  777 1545

  Välisriigist helistades: +372 777 1545
  Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
  [email protected]

  Äriklienditeenindus
  777 1747

  Välisriigist helistades: +372 777 1747
  Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
  [email protected]