Esitan küsimuse

Ärikliendi elektripaigaldise ülevaatus

  • Ärikliendi seadmete ülevaatus
  • Annab ülevaate paigaldise töökindlusest
  • Näitab ära ühenduste nõrgad kohad

Elektripaigaldise ülevaatus on mõeldud kliendile kuuluvate seadmete kontrollimiseks, näiteks alajaamade jaotusseadme töökindlusest ülevaate saamiseks.

Teenus aitab vältida seadmete elektriühenduste mittevastavusest tulenevaid kahjusid. Sageli on seadme rikete või isegi süttimise põhjuseks nõrgalt ühendatud kaablid, latid, klemmid jms.

Meie pakkumine

Pakume kiiret ülevaadet kaabliühenduste hetkeolukorra kohta elektripaigaldises koos termopildiga.
Ülevaatuse käigus koostame põhjaliku vaatlusandmete protokolli, kus on välja toodud kõik kriitilised ühendused. Protokollile on lisatud termopildid. Need näitavad ära, millistest kohtadest eraldub soojust. Esitame ka soovitused avastatud puuduste kõrvaldamiseks, näiteks kas seade vajab kohe remonti või on võimalik seda edasi lükata.

Kui palju maksab?

Elektripaigaldise ülevaatus maksab 240 eurot (ilma km-ta 200 eurot).

Ühe ülevaatuse hind sisaldab kahe alajaama ülevaatust või kuni 4 tundi tööd ühes alajaamas.

Tegemist on turul vabalt saadava teenusega, mille osutamisel Elektrilevi konkureerib kõigi sama teenuse pakkujatega.