Esitan küsimuse

Elektrilevi

  • Eesti suurim võrguettevõtja
  • Toome elektri kodudesse
  • Hooldame ja ehitame elektrivõrku

Elektrilevi toob elektri kohale pea kõigisse kodudesse ja ettevõtetesse Eestis. Võrguettevõtjana on meie ülesanne tagada klientidele kindel elektrivarustus. Selleks hooldame ja uuendame ligi 61 000 kilomeetrit elektriliine ja üle 22 000 alajaama.

Kokku on meil ligi 475 000 klienti üle Eesti. Meie võrgupiirkonda ei kuulu suurematest aladest vaid Läänemaa, Viimsi ning Narva ja selle ümbrus, kus elektri toovad kohale teised võrguettevõtjad.

Võrguettevõtjad haldavad kuni 110 kV pingega elektrivõrku, tuues elektri põhivõrguseadmetest tarbijateni. Loe lähemalt kogu Eesti elektrisüsteemist »

Võrguteenuse pakkumine ei ole tavaline äritegevus. Siin ei toimu konkurentsi. Et samasse kohta mitut võrku ehitada ei ole majanduslikult otstarbekas, on võrguettevõtjad loomulikud monopolid kõikjal maailmas. Seetõttu on ka avatud elektriturul võrguettevõtjate tegevus rangelt reguleeritud ja Konkurentsiameti järelevalve all.

Eesti suurima võrguettevõtjana pakume ühiskonnas strateegilise tähtsusega teenust. Seetõttu teeme elektrivõrgu arengu ja võrguteenusega seotud otsuseid läbimõeldud ja läbipaistvatel alustel, kasutades ressursse efektiivselt. Kõiki turuosalisi kohtleme võrdselt sel eesmärgil loodud võrdse kohtlemise tegevuskava alusel.

Klientidele kindla ja sujuva võrguteenuse tagamiseks on Elektrilevi seadnud endale kaks tähtsaimat eesmärki:

Elektrivarustuse kvaliteedi parandamine

See tähendab töökindlat ehk võimalikult väheste katkestustega elektrivõrku ja nõuetele vastavat pingekvaliteeti. Eesmärgi saavutamiseks on kõige olulisem võrgu uuendamine ehk ilmastikukindla maa- ja õhukaabli ning uute alajaamade ehitamine, mida teeme investeeringute kava alusel. Et ilmastikukindla võrgu rajamine ja elektrikatkestuste vähendamine ei toimu üleöö, tegutseme pidevalt ka selle nimel, et rikkelisi katkestusi võimalikult kiiresti kõrvaldada. Siin aitavad meid võrku paigaldatav tänapäevane tehnika, infosüsteemid ja läbimõeldud tööprotsessid. Katkestuste ennetamiseks hooldame igapäevaselt liine ja seadmeid.

Teeninduse kvaliteedi parandamine

Kui võrgu uuendamine annab nähtavaid tulemusi aastate pärast, siis üha paremat klienditeenindust saame pakkuda juba täna. See tähendab klientide operatiivset teavitamist ning kliendi pöördumiste võimalikult kiiret ja kvaliteetset lahendamist. Samuti tegutseb Elektrilevi selle nimel, et elektrivõrguga seotud tööd võimalikult vähe meie kliente häiriksid. Nii näiteks laiendame pinge all tehtavate tööde hulka, et vähendada plaaniliste elektrikatkestuste aega. Et olla paindlikud ja efektiivsed, teeme elektrivõrgu töid lepinguliste partnerite abil. Tähelepanu keskmesse oleme seadnud partneritega seotud töö- ja teenindusprotsesside järjepideva parandamise, et tagada meie klientidele kvaliteetne teenus.

Elektrilevi majandusaasta aruanded leiate siit »