Esitan küsimuse

Elektriohutus kodus

 • Laske regulaarselt kontrollida kodu elektrisüsteemi
 • Elektritööde tegemine kodus
 • Nõuanded elektriseadmete igapäevaseks kasutamiseks
Elektriõnnetuse korral
Helista

112

Kodune elektriohutus

Elekter on tänapäeval pea igal pool endastmõistetav. Igapäevases kasutuses toob elekter meile palju hüvesid. Teadmatuse, ettevaatamatuse või hooletuse tõttu võib elekter aga põhjustada raskeid õnnetusi – tulekahju, vigastusi või surma. Seepärast on vaja teada ja aeg-ajalt meelde tuletada, kuidas elektriseadmeid ohutult kasutada ja rikete puhul käituda.

Koduse elektrisüsteemi korrashoid

Alates liitumispunktist algab kliendile kuuluv elektrisüsteem ehk elektripaigaldis, mille nõuetele vastavuse ja ohutuse eest vastutab elektripaigaldise omanik. Eluruumi puhul ei ole kehtestatud küll elektripaigaldise kontrolli kohustust, kuid ohutuse ja elektriseadmete korraliku töötamise huvides on soovitatav ka kodust elektripaigaldist teatud aja möödudes üle kontrollida.

 • Regulaarne kontroll

  Laske oma eluruumide elektripaigaldise ehk elektrisüsteemi seisukorda kontrollida vastava oskuse ja õigusega ettevõttel. Kui majapidamises samaaegselt kasutatavate elektriseadmete arv ja voolutarve on oluliselt suurenenud, tuleb eluruumi elektripaigaldis üle vaadata ja vajadusel uuendada.

 • Elektritööde tegemisel kasutage spetsialisti abi

  Ärge tehke elektritöid ise, vaid kasutage selleks majandustegevuse registris registreeritud elektritöö ettevõtjaid. Kui teete ise lihtsaid elektritöid, mida võib teha igaüks, näiteks pirni või kaitsmete vahetamine, lülitage enne tööde alustamist elekter välja. Valgustite ülespanemise ärge muutke nende ehitust, sest seadme kaitse- ja tihendusosade valesti kokkupanemine või ära jätmine on eluohtlik. Ärge ühendage alumiiniumist ja vasest juhtmeid kokku ilma spetsiaalse liideseta.

Sobivad kaitseseadmed

Elektripaigaldist peavad kaitsma toimivad kaitseseadmed. Täiendavaks kaitseks elektriohu vastu laske paigaldada rikkevoolukaitselüliti. Eluruumides peavad kõik pistikupesad olema kaitstud rikkevoolukaitsega. Niisketes ruumides ei tohi pistikupesasid igale poole paigaldada. Õige lahenduse leidmiseks kasutage spetsialisti abi.
Lähemalt kaitseseadmetest »

Pange pistikupesadesse ainult sellesse sobivaid pistikuid

Elektritarviti tohib ühendada vaid sellisesse pistikupessa, millesse pistik sobib. Elektriohutuse seisukohalt on ohtlik muuta pistikupesa ja/või pistiku ehitust. Pistikut pistikupesast välja tõmmates hoidke pistikust, mitte juhtmest! Juhe võib pistiku küljest lahti rebeneda ja tekitada lühise. Kui teil on kodus väikesed lapsed, kasutage sulguvate kontaktavadega pistikupesi või sulgege pesaavad isoleerpistikutega. Pistikupesi saab laste eest varjata ka mööbliga.

Valgustis kasutage selleks ettenähtud võimsusega pirni

Valgustil on kirjas, millise võimsusega pirni selles on ette nähtud kasutada. Liiga võimsa pirni paigaldamisel tekib tuleoht! Vannituppa ja õue paigaldage ainult selleks ettenähtud niiskust taluvad valgustid, mis on kaetud kupliga. Ärge asetage valgustile kergestisüttivaid materjale, sest need võivad põhjustada tulekahju!

Kasutage ainult ühte vajaliku pikkusega pikendusjuhet

Pikendusjuhtme kasutamisel kasutage ainult ühte vajaliku pikkusega juhet, sest mitme pikendusjuhtme järjestikku ühendamisel võib katkeda kaitsemaandussoone ühendus. Ärge püüdke pikendusjuhtmetest ehitada omaette elektrivõrku! Kui kasutate mitmepesalist pikendusjuhet, ühendage sellega vaid väikese võimsusega tarviteid.

Külma ilma korral ärge vana süsteemi liialt koormake

Vanades majades ja korterelamutes, kus kaitsmed ei pruugi normaalselt toimida, võib juhtmete ülekoormamisel tekkida tulekahju. Eriti suur ülekoormamise oht on külmal ajal, kui kasutatakse elektrilisi lisaküttekehasid. Kui elektrivarustus katkeb, lülitage esmalt välja ajutine lisatarbija (näiteks elektriradiaator) ning alles seejärel lülitage elekter kaitselülititest taas sisse.

 • Elektriseadmete ohutu kasutamine

  Nõuanded elektriseadmete igapäevaseks kasutamiseks.

Vaata lisaks
Elektriohutus väljaspool kodu »
Tegutsemine elektriõnnetuse korral »
Elektriohutuse ABC »
Elektriohutus »