Esitan küsimuse

Elektritarbimise andmed

  • Olete huvitatud elektri säästmisest
  • Soovite tagasisidet tarbimise kohta
  • Soovite hoonele energiamärgist

Elektritarbimise ajalugu võimaldab teha erinevaid võrdlusi, kui olete huvitatud elektri säästmisest ning soovite teada, kui palju tegelikult elektrit kulutate. Näiteks vahetasite kodused elektriseadmed säästlikumate vastu ning soovite nüüd võrrelda tarbitud kogust varasema perioodiga. Samuti saate võrrelda Teile kuuluvate tarbimiskohtade elektrikulu.

Tarbimisteatis on vajalik hoone energiamärgise taotlemisel ning energiaauditi tegemisel.

  • Kuidas lugeda elektritarbimise graafikut

    Tarbimisajaloolt näete oma viimaste aastate elektritarbimist graafiliselt. Tarbimisgraafikule saate lisada oma tarbimiskohtade andmed kas ükshaaval või kõik korraga, et neid omavahel võrrelda. Iga tarbimiskoha andmeid kirjeldab graafikul eri joon.

  • Mis on tarbimisteatis?

    Tarbimisteatis on aruanne Teie tarbimiskoha viimase kolme aasta andmete kohta. Tarbimisandmed on esitatud kuude kaupa. Teatis lihtsustab energiamärgise taotlemist ja energiaauditi tegemist.