Elektritootjale (üle 15 kW)

Kui soovid hakata elektrit tootma ja müüma üle 15 kW võimsuse tootmisseadmega, on vaja liituda elektritootjana.

Liitumistaotlus koos dokumentidega

Elektritootja liitumispakkumise saamiseks esita liitumistaotlus koos lisadokumentidega. Seda saab teha nii iseteeninduses kui ka e-posti teel. E-posti teel avalduse esitamiseks saada vajalikud dokumendid ja täidetud vorm aadressile [email protected].

Taotlust saab lihtsalt ja mugavalt esitada iseteeninduses
Esitan taotluse

Elektritootja liitumise sammud

Indikatiivne hinnasuurusjärk

Liitumistaotluse alusel saame anda eelinfot hinna suurusjärgust.

Tagatise tasumine

Kui indikatiivne hinnapakkumine sobib, siis selleks et saada siduv ja lõplik liitumise hinnapakkumine, maksa tagatis. Pärast tagatise tasumise, saame koostada hinnapakkumise.

Liitumislepingu sõlmimine

Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

Võrgulepingu sõlmimine

Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

Elektrienergia ost ja müük

Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga.

Loen sammudest lähemalt

Palju liitumine maksab?

Tegelik kulu + võimalik Eleringi kulu

Ehitustööde tegelikud kulud ja vajadusel lisanduvad elektrivõrgu tugevdustööd ja/või Eleringi võrgu tugevdustööd sh menetlustasu 1600 €, toimingutasu 3300 EUR ja Eleringi ehitustööde maksumus.

Kaua liitumine aega võtab?

2 kuud kuni 3 aastat


Elektritootjana elektrivõrguga liitumine on keerukas protsess, mis võib aega võtta 2 kuust kuni 3 aastani, sõltuvalt tootmismooduli võimsusest ja võrgu olukorrast.

Elektritootja liitumise sammud

Indikatiivse hinnainfo saamiseks tuleb esitada sooviavaldus liitumistaotluse vormil kas läbi e-teeninduse või aadressil [email protected]. Pärast taotluse esitamist saadame kirja indikatiivse hinna kohta. Indikatiivne maksumus on eelinfo tööde maksumuse kohta, mis on koostamise hetkel teadaolev eeldatav suurus.

Kui liitumisega on seotud Eleringi tööd, siis indikatiivne maksumus koostatakse Eleringi e-Gridmapis oleva avaliku info alusel. Kui liitumisega ei ole vajalik Eleringis töid teostada, siis koostame ELV võrgus vajalike tööde eeldatava maksumuse hinnainfo. Indikatiivne hinnainfo ei ole siduva liitumislepingu pakkumise täpne hind.

Indikatiivse hinnainfo põhjal on kliendil aega 14 päeva jooksul otsuse, kas soovib siduvat liitumislepingu pakkumist või mitte. Kui hinnainfo põhjal soovitakse siduvat liitumispakkumist, siis tuleb tasuda tagatisraha või esitada garantiikiri. Kui hinnainfo põhjal ei soovita liitumislepingut sõlmida, siis tuleb ka sellest Elektrilevi teavitada ning taotlus tühistatakse.

Kui Indikatiivse hinnainfo põhjal on soovitakse siduvat liitumispakkumist, siis tuleb tasuda tagatisraha või esitada garantiikiri.

Siduva liitumispakkumise saamiseks tuleb Elektrilevi 14 päeva jooksul soovist teavitada. Siis saadame tagatise arve, mille maksetähtaeg on 7 päeva ja peale tagatise tasumist koostatakse liitumislepingu pakkumine.

Tagatise tasu on ühe kW kohta 38 €, tasule ei lisandu käibemaksu. Tagatisena sobib ka krediidiasutuse, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii.

 • Garantiikiri peab kehtima taotluse esitamisest kuni tootmise kasutusele võtuni.
 • garantiikiri peab taotluse esitamisel kehtima minimaalselt 3 aastat.
 • kui liitumise ajal garantiikirja kehtivus lõppeb, tuleb enne garantiikirja lõppemist Elektrilevile esitada uue tähtajaga garantiikiri või tasuda tagatis.
 • Garantiikirja vormi saab Elektrilevi kodulehelt.

 • tagatistasu mitte tasumisel ja/või garantiikirja lõppemisel liitumistaotlus, liitumispakkumine, liitumisleping kaotab kehtivuse;
 • Liitumispakkumise saadame Sulle üldjuhul 30–70 päeva jooksul, aeg sõltub liitumise keerukusest ja olemasoleva võrgu läbilaskevõimest.

  Elektritootjate taotluste menetlemine võib vajada jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vaheliste tootmissuunalise läbilaskevõimsuse suurendamist, mis pikendab menetlustähtaega ning kokku võib liitumispakkumise väljastamine võtta aega kuni 150-340 päeva. Osadel juhtudel on vaja tasuda ka Eleringi menetlustasu 1600 EUR + km.

  Eleringi suunal liitumise vajadusest teavitame Sind eelnevalt ja ootame nõusolekut menetlustasu tasumiseks. Eleringi liitumispakkumises toodud kulud lisanduvad Sinu liitumise hinnale.

  Alates 5 MW võimsusega tootmismoodulitest on Eleringiga kooskõlastamise kohustus liitujal ja selleks tuleb saata taotlus Eleringi kliendihalduri e-posti aadressile. Eleringiga kooskõlastamine on vastavalt Eleringi hinnakirjale tasuline.

  Liitumispakkumise koostamisel lähtume võrgueeskirjast, elektrisüsteemi toimise võrgueeskirjast, Elektrilevi OÜ liitumistingimustest ja Elering AS liitumistingimustest.

  Töödega alustame pärast esimese osamakse tasumist.

  Liitumispakkumisega on Sul aega tutvuda kuni 60 päeva. Kui tingimused sobivad, sõlmime elektritootja liitumislepingu ja esitame liitumistasu esimese osamakse arve. Pärast esimese osamakse laekumist alustame töödega.

  Lepingutega seotud küsimused palume saata e-posti aadressil [email protected].

  Võrguühenduse kasutamiseks on vaja sõlmida võrguleping.

  Elektrijaama vastavuse kinnituse saamisel sõlmime tähtajatu võrgulepingu. Võrgulepingu sõlmimine »

  Elektrienergia ostmiseks ja müümiseks tuleb sõlmida elektrileping elektrimüüjaga. Elektrimüüjate andmed leiad meie kodulehelt.