Võrgutasu muudatused

Mis võrgutasus muutub?

Elektrilevil on õnnestunud kasvatada võrguteenuse efektiivsust ja vähendada kulusid: tänu sellele saame langetada alates 2019. aasta 1. jaanuarist võrguteenuse hinda. Ülevaade muudatustest:

  • Keskmine hind langeb. Hind langeb keskmisena 8%, sealhulgas koduklientidele keskmiselt 6% ja ettevõtetele keskmiselt 9%. Muutus on pakettide lõikes erinev.
  • Kodukliendi kuutasuga pakettides võrgutasu väheneb. Kasvab küll kuutasu osakaal, kuid tänu sellele langeb märgatavalt edastusteenuse (tarbitud kWh-de) hind.
  • Vähenevad ka mitmete võrguga seotud lisateenuste (nt lülitamised ja peakaitsme vahetus) hinnad.
  • Ettevõtete pakettides võrgutasu langeb valdavalt väheneva edastustasu arvelt. Energiamahukatele ettevõtetele tulevad uued paketid, mis võimaldavad suure tarbimismahu korral senisest oluliselt soodsamat võrgutasu.
  • Võrgutasu on osa elektriarvest, mille kujunemisest saad lugeda siit.
  • 2019. aastast jõustuva hinnakirja leiad siit.

Mis muutub kodukliendile (tarbimiskohad kuni 63 A)?

Eramutes, korterites, suvilates ja väiksemates ärihoonetes (üldistatult valdavalt kodukliendid) on kasutusel viis võrgupaketti. Väiksema tarbimismahuga kohtades sobib sõltuvalt öö- ja päevatarbimise osakaalust kas pakett Võrk 1 või Võrk 2 ning suurema tarbimise korral vastavalt Võrk 3 või Võrk 4. Keskmise tarbimismahu korral on sobivaim tänane „Võrk 2 kuutasuga" pakett. Oma võrgupaketti saab kontrollida ja vaadata, kas see on tarbimisest lähtuvalt soodsaim, Elektrilevi e-teenindusest

Muudatused alates 2019

  • Pakettides (Võrk 1 ja Võrk 2) langeb võrguteenuse hind keskmiselt 3%.
  • Kuutasuga pakettides (Võrk 2 kuutasuga, Võrk 3 ja Võrk 4) suureneb kuutasu osakaal ja langeb oluliselt kWh-hind, mis vähendab kokku võrgutasu keskmiselt 9%.

  • Vähenevad ka mitmete lisateenuste hinnad. Muuhulgas lähevad soodsamaks peakaitsme vahetus ja lülitustoimingud. Uuendusena lisandub hinnakirja voolu välja- ja sisselülitamine kaugjuhtimise teel, mis on kohalesõitmisega teenusest kordades soodsam. See lahendus on võimalik tänu kaugloetavatele arvestitele. Lisateenuste hinnad leiad üldisest hinnakirjast

Mis muutub ettevõtetele (tarbimiskohad üle 63A ja keskpingel)?

Keskmine hind ettevõtetele langeb ligi 9% ja seda eelkõige kahaneva kWh-hinna (edastustasu) arvelt. Ainsa erandina ei vähene edastustasu võrguühendustel, kus liitumine on keskpingel alajaamas, kuna siin on juba kehtiv hind teenuse osutamiseks vajalike kulude piiril. Ülejäänud tarbimiskohtades langeb edastustasu, samuti tekivad uued valikpaketid energiamahukatele ettevõtetele.

Ettevõtted keskpingel

Hind tarbimiskohtadele keskpingel väheneb keskmiselt 8%. Lisaks tuleb uus pakett energiamahukatele ettevõtetele (sobilik ligikaudu 100-le ettevõttele), kus püsikomponent on suurem ja võrguteenuse maksumust on tervikuna tänasega võrreldes võimalik vähendada ligikaudu 13%.

Ettevõtted madalpingel

Hind tarbimiskohtadele madalpingel väheneb keskmiselt 9%. Lisaks tuleb uus pakett energiamahukatele ettevõtetele (sobilik ligikaudu 100-le ettevõttele), kus püsikomponent on suurem ja võrguteenuse maksumust on tervikuna tänasega võrreldes võimalik vähendada ligikaudu neljandiku võrra.

Mis hinnalangust võimaldab?

Võrguteenuse hind on kulupõhine ja riikliku järelevalve all: kui muutuvad teenuse osutamiseks vajalikud kulud, vaadatakse üle ka teenuse põhjendatud hind.

Elektrilevi on kulude vähendamise ja efektiivse teenuse nimel teinud olulisi muudatusi. 2018. aastal rakendatud püsitasu puuduva ja vähese tarbimisega kohtades on kasvatanud elektrivõrgu efektiivsust. Selle tagajärjel on loobutud 3%-st kasutuseta seisnud võrguvõimsusest ja lõpetatud enam kui 2000 võrgulepingut kohtades, kus elektrit ei tarbitud. Toimunud muudatustel on oluline roll selles, et saame hinda langetada 2019.aastast. Lisaks võimaldavad hinnalangust soodne majanduskeskkond, nagu suurenenud tarbimismahud ja langenud intressid.

Miks hind väheneb suurema tarbimisega pakettides rohkem?

Võrgutasu langeb rohkem suurematele tarbijatele ja muutus on vähesem tarbimiskohtades, kus kilovatt-tunde tarbitakse vähem. Selline hinnakujundus vastab proportsionaalsemalt kuludele, mida võrguühenduse ülalhoidmiseks tehakse.

Millal muudatused jõustuvad?

Hinnamuudatused jõustuvad 2019. aasta jaanuarist ja kajastuvad veebruaris esitataval arvel.

Mida pean kliendina tegema, et oleksin hinnamuudatustega enda jaoks soodsaimas paketis?

Kui kõige soodsama hinna saamiseks on kliendil kasulik muuta paketti, teeb Elektrilevi seda koduklientide eest automaatselt, teavitades klienti muudatusest eraldi kirjaga. Äriklientide puhul saadame kliendile paketivahetuseks personaalse soovituse. Seega klient hinnamuudatustega seoses muretsema ei pea, vajalikud toimingud teeb Elektrilevi omal algatusel.

Teavituskirju saadame ja suuname ka iseteenindusse soovi korral pakette võrdlema alates novembrikuu teisest poolest.

Seni saab klient soovi korral üle vaadata, kas ta on juba täna enda jaoks kõige soodsamas paketis – seda saab kõige mugavamalt teha Elektrilevi e-teeninduses

Millised muudatused tulevad 2020. aastal?

Alates 2020. aastast hakkab pakettides Võrk 1 ja Võrk 2 kehtima püsitasu tarbimiskohtadele peakaitsmega 32A - 63A.

Võrk 1 ja 2 paketid on sobivad väikese elektritarbimise korral ning sellistes tarbimiskohtades suure peakaitsme hoidmine ei vasta üldjuhul kliendi tegelikele vajadustele (võrdluseks: keskmise eramu peakaitse on 25A). Peakaitsme suurusest sõltuvad aga elektrivõrgu arendamiseks planeeritavad kulud – seetõttu saame võimalikult tõhusa ja mõistliku hinnaga võrguteenuse, kui meil on võimalikult vähe kasutuseta seisvat võrku. Võrgu hoidmise ja uuendamise kulusid kajastav püsitasu on lähtuvalt peakaitsme suurusest erinev (3,6-5,8 eurot kuus) ja soovitame kliendil läbi mõelda, millise võimsusega ühendust tarbimiskohas tegelikult vajatakse. Mõjutatud kliente teavitame põhjalikumalt 2019. aasta esimeses pooles ja võimaldame ka tasuta peakaitsme vähendamist. Sobiva peakaitsme suuruse hindamisel aitab peakaitsme kalkulaator.