Esitan küsimuse

Vabad võimsused

  • Vabad võimused piirkonna alajaamades
  • Suurt võimsust vajavale ärikliendile
  • Võimalus suurtarbijal kiiremaks võrguühenduse saamiseks

Energiamahukate äriprojektide korral võib liitumine osutuda oluliselt soodsamaks ja kiiremaks, kui saate olla paindlik võrguühenduse asukoha valikul.

Meie võrgupiirkonnas on paljudes alajaamades vabad võimsused, mis tähendab, et selliste alajaamade korral ei nõua uue võrguühenduse loomine või ettevõttele vajalike võimsuste suurendamine kulukaid väljaehitusi. Seega on liitumine selliste alajaamade kaudu teie ettevõttele soodsam ja kiirem, kuna liitumine ei eelda mahukat läbilaskevõime muutust põhivõrguettevõtjaga Elering.

Elektrilevi kaardirakendusel näidatud võimsused on informatiivse iseloomuga ja tegeliku vaba ressursi hetkeseis sõltub esitatud liitumistaotlustest, mistõttu tuleb täpse liitumistasu ning ühenduse valmimise eeldatava aja teadasaamiseks konkreetsel kinnistul esitada meile liitumistaotlus.

Vabad võimsused alajaamades tarbimise suunal

Vabad võimsused alajaamades tootmise suunal

Liitumispakkumise saamiseks esitage taotlus.

Põhivõrguettevõtja Elering AS on samuti töötanud välja interaktiivse kaardirakenduse vabade liitumisvõimsuste näitamiseks elektri ülekandevõrgu alajaamades. Kuna samades alajaamades asuvad ka Elektrilevi liitumispunktid põhivõrguga, kajastavad nii Elektrilevi kui Eleringi kaardirakendused samu alajaamu.

Elektrilevi ja Eleringi vabade võimsuste kaarte koos kasutades on võimalik kontrollida, kas Elektrilevi võrguga liitudes on lisaks vaja teha võrgutugevdusi põhivõrgu ülekandeliinides.

Võimsusressursi erinevus Eleringi ja Elektrilevi kaardil tuleneb asjaolust, et Eleringi kaardil on näidatud vabad võimsused 110 kV pingel (alajaama sisendis), mille korral ei ole vaja ülekandeliine tugevdada. Elektrilevi kaart näitab vaba võimsusressurssi alajaama alampingepoolel (sõltuvalt alajaamast pingel 6, 10, 15 või 20 kV) ning see arvestab võrgulepingut põhivõrguga, alajaama seadmete läbilaskevõimet ning olemasolevate klientidega sõlmitud võrgu- ja liitumislepinguid. Üldreeglina on Elektrilevi kaardil näidatud vaba võimsusressurss väiksem kui Eleringi kaardil, kuna ülekandeliinide läbilaskevõime on suurem kui alajaama trafodel ja jaotusseadmetel.