Esitan küsimuse

Infosüsteemid partnerile

 • Projekteerijatele vajalik võrguinfo
 • Ehitajatele skeemiparanduste esitamiseks
 • Alajaamade lisamine navigeerimisseadmesse

Partnerite infosüsteemide lehelt leiate igapäevaseks toimetamiseks vajaminevaid andmeid.

 • Geoinformatiivne veebikeskkond Webmap

  Elektrilevi geoinfosüsteemi sirvijat saavad vaatamiseks kasutada elektrivõrgu ehituse partnerid ning selleks tuleb sõlmida WebMap-i kasutamise leping.

 • Joonestustarkvara skeemiparanduste vormistamiseks

  Elektrilevi pakub oma partneritele CAD-joonestustarkvara CADS, mille abil saate kiirelt ja mugavalt esitada elektri- ja võrguskeemide parandusi.

 • Elektripaigaldiste navigeerimine

  Saadaval on nii TomTom'i navigatsiooniseadme jaoks sobivad OV2-tüüpi failid kui ka CSV-failid muudes seadmetes kasutamiseks. Lisatud on ka kasutusjuhend ning esindatud seadmetüüpide nimekiri.