Kauglugemine ja näidud

 • Kauglugemise tööpõhimõte
 • Kui näitude edastamine on häiritud, prognoosime näidud
 • Näidu edastamine kui prognoositud näidud erinevad tegelikest


 • Kauglugemine

  Kaugloetav arvesti on arvesti, mis edastab meile näidud kauglugemise teel.

 • Häired

  Teinekord ei jõu arvestist tarbitud elektrikogused meieni. Enamlevinud põhjuseks on andmeside häire.

 • Prognoosimine

  Näitude (mõõteandmete) prognoosimist kasutame, kui arve koostamise ajaks ei ole tarbitud elektrikogused meieni jõudnud. Prognoosimine toimub iga kuu kolmandal ja neljandal kuupäeval ning kogused prognoosime varasema tarbimise põhjal.

 • Näidu vaatamine ja teatamine

  Juhul kui arve on koostatud prognoositud andmete alusel ja prognoositud näit erineb oluliselt tegelikust näidust arvestil soovitame teatada tegelik arvest näit.


Näitude ja kauglugemise info ja abi

 • Miks on mõõteandmed (näidud) prognoositud?

 • Millal ja kuidas toimub prognoosimine?

 • Miks prognoosimine ei ole täpne?

 • Mida pean tegema, kui prognoositud kogused erinevad oluliselt tegelikust tarbimisest?

 • Kas prognoositud mõõteandmed korrastatakse?

 • Miks Elektrilevi iseteeninduses/ Eleringi andmelaos / elektrimüüja äpis ei ole näha tarbimisandmeid?

 • Kas pean näite teatama?

 • Miks ma ei saa iseteeninduses näite sisestada?

 • Kuidas teatada näite automaatvastajale?

 • Miks kauglugemine ei tööta / kas arvesti ei tööta?

 • Millal kauglugemine korda saab?

 • Millal tullakse arvestit kontrollima, kui mõõteandmed puuduvad?

 • Mida tähendavad signaaliedastuse häired?

 • Kuidas arvestilt näitu vaadata?

 • Miks on arvestil lüliti?

 • Miks arvesti ei ole kauglugemisel?

Klienditeenindus

E–R 8.00–18.00
tel 777 1545
info@elektrilevi.ee