Näitude ja kauglugemise info ja abi

 • Miks on mõõteandmed (näidud) prognoositud?

 • Millal ja kuidas toimub prognoosimine?

 • Miks prognoosimine ei ole täpne?

 • Mida pean tegema, kui prognoositud kogused erinevad oluliselt tegelikust tarbimisest?

 • Kas prognoositud mõõteandmed korrastatakse?

 • Miks Elektrilevi iseteeninduses/ Eleringi andmelaos / elektrimüüja äpis ei ole näha tarbimisandmeid?

 • Kas pean näite teatama?

 • Miks ma ei saa iseteeninduses näite sisestada?

 • Kuidas teatada näite automaatvastajale?

 • Miks kauglugemine ei tööta / kas arvesti ei tööta?

 • Millal kauglugemine korda saab?

 • Millal tullakse arvestit kontrollima, kui mõõteandmed puuduvad?

 • Mida tähendavad signaaliedastuse häired?

 • Kuidas arvestilt näitu vaadata?

 • Miks on arvestil lüliti?

 • Miks arvesti ei ole kauglugemisel?

 • Kas andmeedastuse tehnoloogiad võivad põhjustada tervisele ohtlikku kiirgust?

 • Kas arvesti mõõdab elektritarbimist seadmete kaupa?

 • Kas kaugloetavad arvestid ohustavad minu eraelu privaatsust?

 • Kas mul on võimalik kaugloetavast arvestist loobuda?

 • Kas võib juhtuda, et Elektrilevi paigaldatud elektriarvesti on vigane?

 • Kuidas oleks võimalik saada elektrikapi võti, et vaadata elektrinäitu?

 • Mida teha, kui arvesti loeb tarbimist valesti? Kas pean korvama kõik arvesti kontrollimisega seotud kulud?

 • Miks peab uus arvesti olema vooluvõrgus?

 • Milliseid tehnoloogiaid andmete edastamiseks kasutatakse?

 • Mis aja tagant tuleb arvesteid taadelda ja kas see toimub automaatselt või tuleb sellest teatada?

 • Mis on kaugloetav arvesti?

 • Mis vahe on arvel ja arvestusel?

Klienditeenindus

E–R 8.00–18.00
tel 777 1545
info@elektrilevi.ee