Abiinfo / Tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu

Tehnovõrgu talumistasu on maaomanikule makstav hüvitis elektrivõrgu talumise eest. Tutvu talumistasu veebilehega või loe avalduste esitamisest täpsemalt SIIT.

Tasu saamiseks tuleb esitada taotlus iseteeninduses või digitaalselt allkirjastatult saata aadressile [email protected].

Kuna hooldustööde puhul on tegemist seadmete remondi või asendamisega, siis maaomanik omapoolseid muudatusi pigem teha ei saa. Kui maaomanikul on soov liin ümber tõsta, on ümberehitus kliendi soovil ning sel juhul tuleb teha Elektrilevi kodulehel vastav taotlus.

Liinikoridori hooldamisel saab maaomanik kaasa rääkida materjalide ja raiejäätmete ladustamise küsimustes (kuhu kinnistu piires ladustada), andes sellest teada teavituskirjas olevatel kontaktidel ja kirjas viidatud tähtajaks.

Hooldustööde teostamise järgselt on kõige sagedasem probleem maaomaniku jaoks maapinnale tekkinud rööpad. Rasketehnika kasutamisest tingituna võib selliseid olukordi paratamatult ette tulla. Läbirääkimistes kliendiga leitakse sobiv lahendus ning taastatakse algne seisukord (kahjustada saanud maapind täidetakse mullaga ja külvatakse muruseeme). Maaomanikuga lepitakse eelnevalt kokku, millal võib töid teostada. Kui vili on veel põllul koristamata, siis seni viljapõllul töid ei teostata.

On olnud juhtumeid, kus teavituskirjades sisalduv info on jäänud mitmeti mõistetavaks. Siinkohal juhime tähelepanu, et Elektrilevi teavitab eelseisvatest töödest ja soovib saada tagasisidet raiejäätmete ladustamise osas. Teavituskiri ei tähenda, et töid teostatakse vaid siis, kui maaomanik selleks loa annab.

Tööde käigus võivad maaomanike valdustest toimuda droonidega ülelennud, et koguda informatsiooni võrgu seisukorra kohta. Infot talletatakse ettevõtte sisemiseks kasutamiseks ning edasiste võrguhoolduse otsuste tegemiseks.

Droonide kasutamisel järgime drooni lennutamise põhimõtteid.

Liinikoridoride hooldus:

 • Ehitusseadustik - Ehitusseadustik – Riigi Teataja
  – § 77. Elektripaigaldise kaitsevöönd
  – § 78. Sideehitise kaitsevöönd
 • Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded - Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded – Riigi Teataja
  – § 9. Kaitsevööndis puude, põõsaste ja okste raiumine
  – § 10. Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus
 • Hooldusremont:

 • Ehitusseadustik - Ehitusseadustik – Riigi Teataja
  – § 77. Elektripaigaldise kaitsevöönd
  – § 78. Sideehitise kaitsevöönd
 • Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded - Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded – Riigi Teataja
  – § 10. Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus

 • Kas said oma küsimusele vastuse?

  Jah
  Ei

  Sellega koos vaadatakse

  Volitus

  Volituste andmine.

  Loen lähemalt »

  Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

  Klienditeenindus
  777 1545

  Välisriigist helistades: +372 777 1545
  Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
  [email protected]

  Äriklienditeenindus
  777 1747

  Välisriigist helistades: +372 777 1747
  Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
  [email protected]