Abiinfo / Ühiskasutus

Ühiskasutuse leping on tähtajatu.

Ühikasutuse puhul tuleb arvestada sellega, et kui tekib vajadus ühiskasutatavat võrku muuta, siis tuleb ühiskasutuse kasutajal oma võrk ümber ehitada.

Elektrilevi teavitab kasutajat juhtudel kui võrgu ühiskasutust ei ole võimalik kokkulepitud tingimustel tagada. Täiendavalt teavitab Elektrilevi Teid/kasutajat enda plaanilistest töödest, kui tööde tegemisega võib kaasneda Teie/kasutaja poolt osutatava teenuse katkemine.

Elektrilevi teavitab võimalikust võrguümberehitusest, kui on saanud võrguümberehituse- või liitumistaotluse kliendilt.

Võrgu ümberehitus tuleb korraldada üldjuhul 3 kuu jooksul, kuna Elektrilevil on sõlmitud kolmanda osapoolega lepingu võrgu ümberehituseks, millest tulenevalt ei ole võimalik kokkulepitud tingimuste ühiskasutust enam Kasutajale tagada.

3 kuulist võrgu ümberehituste tähtaega on võimalik pikendada, kui Teie/kasutaja partner paigaldab Teie/kasutaja taristu samaaegselt ümber, mil toimub Elektrilevi võrgu ümberehitus.

Kui alustame võrgu ümberehitustöödega ja Teie/kasutaja võrgu osas erikokkuleppeid ei ole ning võrk on eemaldamata, siis demonteerime selle ise ning tekkinud kulude eest esitame arve.

Elektrilevi teeb töid oma elektrivõrguga. Saame anda infot, milline partner piirkonnas Elektrilevi võrgu ümberehitustöid projekteerib, et saaksite oma töid vastavalt planeerida.

Samuti võimaldame kasutada lahti kaevatud kaevist teiste kommunikatsioonide paigaldamiseks, kui kaablid/torud jms on projekteeritud ja meiega kooskõlastatud.

Peale võrgu ümberehitustöid saadame muudetud lepingu.

Ühiskasutuse lõpetamise soovist teavitage meid.

 • Lepingu saab igal ajal üles öelda, teatades sellest kirjalikult 6 kuud ette.
 • Elektrilevi on sõlminud kolmanda osapoolega lepingu võrgu ümberehituseks ja ühiskasutus ei ole enam võimalik.
 • Teiega/kasutajaga seotud tegevus või võrgu ehitus halvendab Elektrilevi füüsilise taristu seisundit.
 • Teie teete/kasutaja teeb taristuga seotud töid meie eelneva nõusolekuta.

 • Kas said oma küsimusele vastuse?

  Jah
  Ei

  Sellega koos vaadatakse

  Hinnakirjad

  Teenuste ja toodete hinnad.

  Loen lähemalt »

  Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

  Klienditeenindus
  777 1545

  Välisriigist helistades: +372 777 1545
  Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
  [email protected]

  Äriklienditeenindus
  777 1747

  Välisriigist helistades: +372 777 1747
  Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
  [email protected]