Abiinfo / Võrguühendus

Kortermajades, mille liitumispunkt on kolmefaasiline, on soovi korral ning tehes vajadusel vastav elektritöö, võimalik ka korterisse saada kolmefaasiline vool. Korteri ühefaasiline arvesti tuleb vahetada kolmefaasilise arvesti vastu, mis vastavalt hinnakirjale on tasuline teenus. Arvesti vahetamiseks peab Sul olema korteriühistu või maja elanike nõusolek.

Kui majal ei ole ühistut ega ühisust, peavad nõusolekule alla kirjutama kõik korteriomanikud.

Kolmefaasilise arvesti tellimiseks saada e-kiri aadressil [email protected] ning lisa oma kirjale kindlasti ühistu või majaelanike nõusolek: Lisainfot leiad siit.

Lisaks arvesti vahetamisele pead kolmefaasilise voolu saamiseks vedama vajalikud juhtmed korteris oleva arvestini ning juhul, kui elektrikilp on trepikojas, siis ka elektrikilbini. Samuti tuleb Sul soetada kolmefaasiline kaitse ning vahetada korteris olevad juhtmed. Nende tööde tegemiseks soovitame pöörduda mõne professionaalse elektritööde ettevõtte poole.

Eramu puhul võib olla kulude mõttes otstarbekam suurendada peakaitsme suurust (nimivoolu), mitte faaside arvu. Samas tuleb tähele panna, et suurim võimalik ühefaasilise peakaitsme nimivool on 25 A. Soovides minna üle ühefaasiliselt voolult kolmefaasilisele, tuleb teenuse eest tasuda vastavalt tegelikele kuludele. Hinnapakkumise saamiseks täida teenuse tellimuse taotlus. Lisainfot leiad siit.

Taotluse menetlemine võtab tavaliselt aega kuni 12 päeva, kuid mitte kauem kui 30 päeva. Pärast seda saadame Sulle liitumislepingu, mille tingimustega tutvumiseks on Sul aega 60 päeva. Nõustudes lepinguga, allkirjasta leping kas digitaalsel kujul või paberil ning saada leping meile. Paberkujul lepingu puhul palume meile saata lepingu mõlemad eksemplarid, et saaksime Sulle tagasi saata mõlema poole allkirjadega eksemplari. Allkirjastatud lepingule lisame ka arve.

Tehnilised tüüptingimused on mõeldud kõigile klientidele tasuta kasutamiseks ja need on vabalt kättesaadavad meie tehniliste tingimuste lehel.

Kui vajad tehnilisi tingimusi võrgu ümberehituseks või ehitiste ja kommunikatsioonide projektide jaoks, on tehniliste tingimuste väljastamine tasuline. Hinnad leiad kehtivast hinnakirjast.

Ajutise ja püsiva liitumise vahel valides soovitame alati teha otsus püsiva liitumise kasuks. Esita liitumistaotlus varakult, sest liitumise väljaehitamine võib võtta aega kuni aasta. Ajutine liitumine on otstarbekas juhul, kui püsiva liitumise tähtaeg on liiga pikk, kuid soovid ehitusega alustada kohe ja selle käigus kasutada ka elektrit. Arvesta, et uue liitumise korral saad ajutise liitumise tellida alles siis, kui oled tarbimiskohale sõlminud liitumislepingu alalise võrguühenduse loomiseks ning tasunud lepingujärgse liitumistasu esimese osamakse.

Liitumistaotluse esitamine ja liitumispakkumise saamine ei kohusta Sind lepingut sõlmima. Kui meie pakutud lahendus ja/või hinnapakkumine Sulle mingil põhjusel ei sobi, on Sul õigus oma tellimus tasuta tühistada. Kui aga meie pakkumine on Sulle sobilik, siis lisandub pakkumisele ka lepingu menetlustasu. Hinnad leiad kehtivast hinnakirjast.

Paarismajale liitumise tellimine sõltub sellest, kas majaosadele soovitakse ühist liitumispunkti ja peakaitset või mitte. Ühise liitumispunkti korral tuleb esitada üks ühine liitumistaotlus, teisel juhul toimub liitumine mõlema majaosa lõikes eraldi. Vaata rohkem infot liitumiste lehelt »

Liitumisega seotud teenuseid ja teisi võrguühenduse loomise või muutmisega seotud toiminguid saab tellida ainult kinnistu omanik või tema poolt volitatud isik. Liitumisel on vaja esitada notariaalne leping ja kinnistamisotsus, mis tõendavad, et oled kinnistu omanik või et oled saanud kinnistu omanikult vastava volituse.


Kas said oma küsimusele vastuse?

Jah
Ei

Sellega koos vaadatakse

Võrguleping

Võrgulepingu sõlmimine ja lõpetamine.

Loen lähemalt »
Tingimused

Elektrilevi teenuste tüüptingimused.

Loen lähemalt »

Ei leidnud vastust? Võta meiega ühendust!

Klienditeenindus
777 1545

Välisriigist helistades: +372 777 1545
Kõnedele vastame E-R 8.00-18.00
[email protected]

Äriklienditeenindus
777 1747

Välisriigist helistades: +372 777 1747
Kõnedele vastame E-R 9.00-17.00
[email protected]