Kauglugemisega saab klient ise elektriarvet mõjutada

Tõnu Roosve, Elektrilevi tootejuht
09.11.2016
Pea kellelegi pole ilmselt uudis see, et elektrikoguste kauglugemine toob kliendile selle eelise, et enam pole vaja arvestinäitu teatada. Uued arvestid mõõdavad tarbimist tunni kaupa ja edastavad info automaatselt võrguettevõtjale.

Kuna aastaks 2017 peavad kõik elektrikogused olema mõõdetud kaugloetavate arvestitega, saab peatselt läbi etapp, mil klientide tarbimisi arvestati prognoositud koguste alusel. Samuti saab ajalooks vajadus jagada kuu tarbimiskogused tundide vahel – nagu seda avatud elektrituru korraldus nõuab – tüüpkoormusgraafiku alusel. Nüüd mõõdetakse andmed iga tunni kohta täpselt tegeliku tarbimise järgi.

See tähendab võimalust tarbimist elektrihinnast lähtuvalt paremini juhtida, kuid see ei rakendu automaatselt – see, kuidas hinda eri tundidel arvestatakse, sõltub kliendi valitud elektripaketist.

Sääst eeldab hindade jälgimist ja tarbimise analüüsi

Kuna elektri hind on iga tund erinev, lähtudes nõudlusest ja pakkumisest, on kliendil otseselt võimalik ise mõjutada elektri eest makstavat summat. Võimalik on vältida elektri tarbimist kõrgema tunnihinnaga ajal ja nihutada see madalama hinnaga tundidele. Iga tarbija seda mõistagi ette võtta ei viitsi, kuid kui energiakulu moodustab ettevõtte kuludest arvestatava osa, on aktiivsel jälgimisel ja tarbimise planeerimisel mõte.

Tunnipõhist elektrihinda saab vaadata üks päev ette elektribörsi Nord Pool Spot kodulehelt, samuti elektrimüüjate kodulehtedelt. Oma kaugloetavalt mõõdetud tarbimiskoguseid on võimalik vaadata ja analüüsida e-teeninduse kaudu.

Tuleb valida õige elektripakett

Kui tarbimisandmed on kauglugemisel, on mõistlik tähelepanu pöörata ka elektrimüüjate poolt pakutavatele pakettidele ja nende tingimustele. Kui enne kauglugemisele üleminekut võis elektrimüük toimuda keskmise koguse ja maksumuse alusel, siis nüüd on oluline uurida elektripaketi tingimusi: kas elektrihind arvestatakse tegelike mõõdetud tunnikoguste alusel või jätkub arve esitamine keskmise maksumuse alusel. See võib elektrimüüjate ja nende pakettide lõikes erinev olla ning kauglugemisele üleminek automaatselt hinnaarvestust ei pruugi muuta. Juhul, kui soovitakse maksta tegelikus ajas kasutatud elektrienergia eest ja tarbimist hinnasäästuks ise juhtida, on vajalik valida see pakett, mis arvestab konkreetse tunni tarbimist ja hinda.

Üle tasub vaadata kindlasti ka võrguteenuse pakett

Võrguteenuse hind ei sõltu mõistagi elektribörsist, kuid tarbimise juhtimisel rohkem öisele ajale või nädalavahetustele on siingi võimalus säästa.

Oma võrguteenuse paketi leiate Elektrilevi e-teenindusest. Põhitariifne pakett on selline, kus ööpäeva jooksul kehtib sama kWh hind ning ajatariifse korral on päeva- ja ööhind eristatud. Ülevaate selle kohta, kui palju olete tarbinud päeva ja öö ajal, leiate samuti e-teenindusest, tarbimisajaloo vaatest. Kui andmetest selgub, et olete näiteks poole ulatuses kasutanud elektrit päevasel ja teise poole öötariifi ajal, siis on otstarbekam kasutada ajatariifset hinnapaketti. Päevatariif kehtib tööpäeviti 8.00-24.00 (talveajal 7.00-23.00), öötariif kehtib ülejäänud ajal ja nädalavahetustel ööpäevaringselt.

Kuna tarbimisharjumused võivad ajas muutuda, soovitame kord aastas üle vaadata, kas valitud võrguteenuse hinnapakett on endiselt kõige sobivam. Kõige mugavam on võrguteenuse pakette võrrelda hinnakalkulaatoriga, mis asub meie e-teeninduses, võrgulepingu lehel. Samas saab kohe oma hinnapaketti soovi korral ka muuta.

Juhul, kui ettevõtte ei ole meie e-teenindust varem kasutanud, tuleb kõigepealt esitada avaldus, et saaksime ettevõtte esindaja e-teeninduse kasutajaks registreerida. Ettevõtet saab esindada äriregistris fikseeritud juhatuse liige või volikirjaga ettevõtet esindama määratud isik. Kinnitava volikirja palume saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile info@elektrilevi.ee. Pärast kasutajaks registreerimist saab ettevõtte esindaja anda isikutele piiratud volitusi e-teeninduses toimingute tegemiseks.

Tagasi