Ettevõtted saavad Elektrilevilt uusi kasulikke teenuseid


09.11.2016
Valdava osa Elektrilevi tegevusest moodustab reguleeritud võrguteenus – ehitame ja hooldame liine ja alajaamasid, et klientidele elekter kohale tuua. Üha rohkem pakume oma kompetentsi aga ka erinevate teenustega konkurentsiturul. Allpool leiate ülevaate levinumatest Elektrilevi teenustest, mis võivad Teiegi ettevõttele kasulikud olla.

Elektripaigaldise ülevaatus
Enamik rikkeid hoone elektrisüsteemis (ehk teisisõnu elektripaigaldises), nagu ka tulekahjusid saavad alguse ülekuumenemisest ehk halvast kontaktist, mida palja silmaga ei näe. Ülevaatuse käigus kontrollime termokaameraga kõik paigaldises olevad kriitilised ühendused. Selle tulemusel anname mõõtmisprotokollis soovitused koos ajagraafikuga paigaldise korda tegemiseks. Pakume abi ka vajalike tööde läbiviimiseks.

Elektripaigaldise audit
Kontrollime ja kinnitame elektrisüsteemi vastavust ohutusnõuetele ja kehtivatele standarditele. Seda, kas Teie ettevõtte hoonetele on elektripaigaldise audit tehtud, saate vaadata kas Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt või küsida Elektrilevist.

Käiduteenus
Üle 100A võrguühenduse puhul on regulaarne elektrisüsteemi käit ehk hooldus ja käidukorraldaja olemasolu kohustuslik. Korrapärane elektriseadmete hooldus on kasulik ka teistes ettevõtetes, kuna aitab rikkeid ennetada ja kulusid kokku hoida. Planeeritud hooldus on odavam kui juhuslik riketest tingitud operatiivtöö, mis tekitab ka ootamatuid ja kulukaid tootmisseisakuid.

Kui Teil on käidukorraldaja, tasub sellest meie suurkliendihaldurile teada anda. See annab meile võimaluse operatiivselt võrgu rikete korral suhelda ja katkestuste teateid ka talle edastada.

Automaatikateenused
Investeering tipptehnoloogilistesse seadmetesse on ettevõtte arengu loomulik osa. Tagamaks neile seadmetele võimalikult pika kasutusea, on oluline, et rikete korral oleks seadmed kaitstud. Lahendus on võrguautomaatika, mis ennetab suure kahju tekkimist.

Elektrilevi võrgus on üle poolte piirkonna jaotusalajaamadest automatiseeritud ja meie automaatikatööde sektoris töötab enam kui 50 kogenud inseneri ja tehnikut. Oleme oma automaatikakogemusi jaganud üha enam väljaspool Elektrilevi ja võime ka Teie ettevõttele kasuks olla.

Tagasi