Esitan küsimuse

Arvesti paigaldamine ja vahetamine

  • Kui vajate kortermajas uut mõõtepunkti
  • Kui soovite arvesti asukohta muuta

Miks on vaja paigaldada või vahetada arvestit?

Arvesti tuleb paigaldada, kui vajate kortermajas uut mõõtepunkti või tahate muuta arvesti asukohta. Näiteks juhul, kui üks korter jagatakse mitmeks või katusekorrusele ehitatakse kortereid juurde ning neis tuleb hakata eraldi elektritarbimist mõõtma. Kui kortermaja soovib otselepinguid elektri tarbimiseks korterite kaupa, tuleb kõigepealt algatada ühisostult üksikostule üleminek.

Arvesti tuleb vahetada juhul, kui soovite korteris vahetada ühefaasilise arvesti kolmefaasilise vastu. Kui vajate eramajas ühelt faasilt kolmele faasile üleminekut, tuleb algatada peakaitsme muutmiseks üleminek kolmele faasile.

  • Mida peate Teie ise enne arvesti vahetamist tegema?

    Enne, kui saame paigaldada uue arvesti, peavad tarbimiskohas olema tehtud mitmed tööd ja saadud vajalikud kooskõlastused.

  • Vajalikud tegevused kortermajas 1-faasilise arvesti vahetamiseks 3-faasilise vastu

Kui palju arvesti paigaldamine või vahetamine maksab?

Arvesti vahetamine või paigaldamine maksab:

  • 42,67 eurot (km-ga) Arvesti rikke korral on seadme vahetus Teile tasuta.
  • Hoidke kaugloetav arvesti alati vooluvõrgus!

    Erinevalt vanadest arvestitest tuleb kaugloetavat arvestit pidevalt hoida vooluvõrgus. Ka suvilast näiteks pikemaks ajaks lahkudes lülitage vool majast välja mitte peakaitsmest, vaid arvestil olevast lülitist. Kui arvestisse jõuab vool, siis selle ekraan pole „pime", vaid seal vahetuvad numbrid.