Esitan küsimuse

Arvesti paigaldamine ja vahetamine

  • Kui vajate kortermajas uut mõõtepunkti
  • Kui soovite arvesti asukohta muuta
  • Soovite minna kiirelt kauglugemisele

Miks on vaja paigaldada või vahetada arvestit?

Arvesti tuleb paigaldada, kui vajate kortermajas uut mõõtepunkti või tahate muuta arvesti asukohta. Näiteks juhul, kui üks korter jagatakse mitmeks või katusekorrusele ehitatakse kortereid juurde ning neis tuleb hakata eraldi elektritarbimist mõõtma. Kui kortermaja soovib otselepinguid elektri tarbimiseks korterite kaupa, tuleb kõigepealt algatada ühisostult üksikostule üleminek.

Arvesti tuleb vahetada juhul, kui soovite korteris vahetada ühefaasilise arvesti kolmefaasilise vastu. Kui vajate eramajas ühelt faasilt kolmele faasile üleminekut, tuleb algatada peakaitsme muutmiseks üleminek kolmele faasile.

Eestis peavad kõik tavalised arvestid olema kaugloetavatega asendatud 2017. aastaks. Kui Te soovite kauglugemisele üle minna enne, kui meie üldjärjekord Teini jõuab, on võimalik tellida tasuline kauglugemisele üleminek. Logige sisse e-teenindusse ja vaadake, millal on üldjärjekorra kohaselt plaanis Teie tarbimiskohas arvesti vahetada ning kauglugemisele üle viia.

  • Mida peate Teie ise enne arvesti vahetamist tegema?

    Enne, kui saame paigaldada uue, kaugloetava arvesti, peavad tarbimiskohas olema tehtud mitmed tööd ja saadud vajalikud kooskõlastused.

  • Vajalikud tegevused kortermajas 1-faasilise arvesti vahetamiseks 3-faasilise vastu

Kui palju arvesti paigaldamine või vahetamine maksab?

Arvesti vahetamine või paigaldamine maksab 20,75 eurot.
Arvesti rikke korral on seadme vahetus Teile tasuta.

Kauglugemisele üleminek

Kui soovite kauglugemisele üle minna enne, kui meie üldine paigaldusjärjekord Teieni jõuab, on võimalik tellida tasuline kauglugemisele üleminek.

Kauglugemine tähendab, et info tarbitud elektrikoguse kohta jõuab võrguettevõtjale automaatselt kaugloetava arvesti kaudu. Seega pole vaja ise enam näitu teatada. Kaugloetav arvesti mõõdab elektritarbimist tunni kaupa.

Enne arvesti paigaldamist võtab meie koostööpartner Ericsson Eesti Teiega ühendust. Selleks et arvesti paigaldamine sujuks võimalikult ladusalt, palume Teil kontrollida üle oma kontaktandmed. Kui Teie arvesti on kauglugemisele üle viidud, anname sellest kirjaga teada.

Kui palju kauglugemine kliendi soovil maksab?

Kauglugemisele üleminek kliendi soovil maksab 147,05 eurot.

  • Hoidke uus arvesti alati vooluvõrgus!

    Erinevalt vanast arvestist tuleb kaugloetavat arvestit pidevalt hoida vooluvõrgus. Ka suvilast näiteks pikemaks ajaks lahkudes lülitage vool majast välja mitte peakaitsmest, vaid arvestil olevast lülitist. Kui arvestisse jõuab vool, siis selle ekraan pole „pime", vaid seal vahetuvad numbrid.