Innovatsioon

Oma igapäevatöös otsime pidevalt võimalusi, kuidas oma tööprotsesse veelgi tõhustada. Meil on mitmeid digitaalseid lahendusi, mis lihtsustavad igapäevast tööd ning mis on välja töötatud reaalsetest vajadustest lähtuvalt. Töötame kestvalt selle nimel, et olla oma nutikate digilahendustega suunanäitajaks Eestis ja kogu maailmas.

Küsin lisainfot

Elektritest ÄRI

Elektritest on teenus, läbi mille saab võrguettevõtja pakkuda oma klientidele võimalust analüüsida majapidamise tarbimist, selleks eraldi tehnikut kohale kutsumata.

Elektritest aitab lõppkliendil:

 • teha otsuseid suurema tarbimisega seadmete valiku osas
 • teada saada, kas kodune võrk vajab optimeerimist ning kas valitud peakaitse on sobiva suurusega
 • Elektritest võrguettevõtjale
  Loen lähemalt

  Mõõtmisteenus

  Mõõteandmete kauglugemise tarkvarateenus koos monitoorimise ja andmeanalüütikaga.

  Mõõtmisteenus on eelkõige mõeldud soojusettevõtjatele, hõlbustades võrgusisest andmevahetust ja monitoorimist alates näitude toomisest võrku ühendatud mõõteseadmetelt kuni võrgu töökindluse analüüsi ja näitude edastamiseni arveldusse.

  Loen lisaks

  Taristuandmehaldus teenus võrguettevõtjale

  Varahaldussüsteem infravõrkudele (elekter, vesi ja kanalisatsioon, soojus, side, tänavavalgustus, gaas).

  Taristuandmehaldus teenus muudab varade haldamise lihtsamaks ja läbipaistvamaks, võimaldades tõsta teenuse kvaliteeti, samal ajal kulusid vähendades. Meie organisatsioonis töötavad andmehaldurid ja GIS-spetsialistid ning meil on 20-aastane GIS-alane kogemus suure võrgu haldamisel.

  Loen lisaks

  Elektrilevi tulevased digitaalsed lahendused

  Rikete ennetamine

  Monitoorib võrgu seisundit ja registreerib kõrvalekalded

  Prognoosimisandmed

  Elektrimüüjatele päevasiseste kauplemisotsuste toetamiseks

  Loen lähemalt

  Miks teha koostööd Elektrileviga?

 • Oleme eksperdid

  Haldame igapäevaselt 64 000 km elektriliine, 24 000 alajaama ja 500 000 klienti. Meil on kvaliteetse teenuse pakkujana arvestatav kogemus. Elektrilevil on ISO 55000 sertifikaat.

 • Meie teadmised katavad kõik energiasektoriga seonduva

  Oleme osa kontsernist, kuhu kuulub enam kui 20 ettevõtet kuues riigis. Meil on teadmised alates elektrienergia tootmisest kuni selle jaotamiseni.

 • Süsteemide integreerimine ja suurandmete analüüs

  Meie mõõte- ja võrguandmed on kasutatavad erinevates äriprotsessides ja tehnoloogiat saab rakendada ka väljaspool Elektrilevi.

 • Nutiarvestite kasutuselevõtu oskusteave

  Perioodil 2012 - 2017 võtsime edukalt kasutusse 650 000 nutiarvestit, muutes Eesti inimeste elu oluliselt lihtsamaks ja mugavamaks.

 • Testisüsteemil põhinev lähenemine

  Eestit võib pidada digitaliseerimise juhtriigiks ja üheks maailma arenenumaks digitaalühiskonnaks. Soovime olla digilahenduste suunanäitajaks nii meil kui mujal.

 • Elektrilevi

  Elektrilevi tulevased digitaalsed lahendused

  Monitoorib võrgu seisundit ja registreerib kõrvalekalded.

  See võrguseisundi analüütiline tööriist tugineb meie pikaajalisele võrguhooldusalasele kogemusele ning seda saab edukalt laiendada ka teistele kommunaalteenustele (küte/vesi/gaas). Lisaks tavapärasele tarbimisandmete kogumisele jälgib tööriist ka võrgu seisundit, registreerides kõrvalekalded, mis võivad põhjustada teenuse kvaliteedi langust või nõuavad kommunaalettevõttelt kiiret reageerimist.

  Elektrimüüjatele päevasiseste kauplemisotsuste toetamiseks.

  Prognoosimisandmete teenus tagab ajakohase info, edastades vajalikud andmed minimaalse viitega koheselt mõõteperioodi lõpus. Teenus annab ligipääsu Elektrilevi jooksvatele summeeritud tarbimismahu andmetele, et prognoosida turu tarbimismahtude lähiaja trende ning teha kiireid ja võimalikult täpseid otsuseid.

  Elektritest ÄRI

  Elektritest on teenus, läbi mille saab võrguettevõtja pakkuda oma klientidele võimalust analüüsida majapidamise tarbimist, selleks eraldi tehnikut kohale kutsumata.

  Elektritest aitab kliendil:

 • teha otsuseid suurema tarbimisega seadmete valiku osas
 • teada saada, kas kodune võrk vajab optimeerimist ning kas valitud peakaitse on sobiva suurusega
 • Elektritest võimaldab seadmeid eraldi ja gruppidena sisse lülitades mõõta nende elektritarbimist. Tegemist on lihtsa samm-sammult juhitud lahendusega, mis väljastab kliendile tulemused koos edasiste soovitustega kõigest mõne minutiga.

  Kui klient on valinud tarbimisele vastava peakaitsme ning teinud tegelikkusele vastavad valikud, siis toetab see omakorda võrguettevõtja võrgu optimaalset kasutamist, mis toob kaasa suurema klientide rahulolu.

 • Info kliendi tegeliku koormusvajaduse kohta toetab täpsemat võrgu planeerimist, paraneb võrgu täitetegur
 • Väheneb alakasutatud võrgu osakaal
 • Aitab vähendada liitumisteenuse protsessikulu
 • Mõõtmisteenus

  Järjest enam võrguettevõtteid (elekter, soojus, gaas, vesi) liigub kohtloetavatelt arvestitelt üle kauglugemisele.

  Mõõtmisteenus aitab lahendada olulisi kitsaskohti võrguettevõtte töös:

 • mõõtmisandmete korje kulu ja andmetele ligipääs
 • mõõtmisvea ebabilansi kulu
 • arvesti rikke bilansikulu
 • vajadus jälgida kliendi režiime ja võrgu seisukorra parameetreid
 • võrgutasude ja tariifide valiku loomine
 • lepinguliste kohustuste täitmise jälgimine
 • näitude edastamine arveldusse
 • Mõõtmisteenus on eelkõige mõeldud soojusettevõtjatele, hõlbustades võrgusisest andmevahetust ja monitoorimist alates näitude toomisest võrku ühendatud mõõteseadmetelt kuni võrgu töökindluse analüüsi ja näitude edastamiseni arveldusse.

  Mõõtmisteenus võimaldab:

 • mõõtepunktide kauglugemist (tunniandmed – 8 registrit)
 • mõõteandmete automaatset ülekannet arveldussüsteemi
 • kliendi kütterežiimi jälgimist
 • avastada kiirelt võimalikke lekkeid ning rikkeid mõõtjates ja kliendipaigaldistes
 • tuvastada mõõdetud andmetelt häireid ja juhtida nende kõrvaldamist
 • Teenuse abil saab jälgida võrgu toimimist reaalajas. See aitab vähendada näitude kogumise ja töötlemise kulusid ning riketest ja bilansierinevustest tulenevate tegevuskulude kahjumit. Tunniandmete edastamine kasvatab kliendirahulolu, mis aitab kaasa ettevõtte väärtuse suurenemisele.

  Mõõtmisteenuses sisaldub:

 • kauglugemisega tunnimõõtmine
 • andmete kogumise ja töötlemise tarkvara, teenusena
 • paindlik hinnamudel investeeringuks
 • tugiteenus Elektrilevi inseneridelt
 • kestev, agiilne tarkvaraarendus
 • automaatsed uuendused analüütika töövahendi uutele versioonidele
 • Küsin lisainfot:

  taavi.janno@elektrilevi.ee

  Tel: 5335 8391

  Taristuandmehaldus teenus võrguettevõtjale

  Taristuandmehaldus teenus muudab varade haldamise lihtsamaks ja läbipaistvamaks, võimaldades tõsta teenuse kvaliteeti, samal ajal kulusid vähendades. Meie organisatsioonis töötavad andmehaldurid ja GIS-spetsialistid ning meil on 20-aastane GIS-alane kogemus suure võrgu haldamisel.

  Taristuandmehaldus teenus pakub mitmekülgseid võimalusi, alustades andmete kaardistamisest kuni süstematiseeritud andmehalduse ja andmepõhiste lisateenuste pakkumiseni.

  Taristuandmehaldus teenust läheb vaja, kui:

 • puudub ülevaade võrgusündmustest ja seisukorrast
 • andmete puudumine on viinud suurenenud aja- ja sõidukuludeni
 • andmed on killustunud ja nende leidmine on ajamahukas
 • puudub seos investeeringu ja vara vahel
 • kliendid ja võrk on omavahel sidumata
 • Taristuandmehaldus teenuses sisaldub:

 • mahupõhine andmehaldusteenus koos tarkvara ja andmemajutusteenusega
 • andmehaldusest tulenevad lisateenused vastavalt valitud mahule
 • paindlik hinnamudel investeeringuks
 • tugiteenus Elektrilevi inseneridelt
 • tarkvara kasutamise konsultatsioonid ja väljaõpe
 • Võimalikud lisateenused:

 • trassiandmete ülekandmine Maa-ametisse
 • trassiasukohtade näitamine looduses
 • asukohaandmete väljastamine
 • navigeerimise teenus – huvipunktid
 • projektide kooskõlastamise teenus
 • dokumendihaldusteenus (arhiivindus)
 • kliendipöördumiste menetlus
 • tööde haldamise ja dokumenteerimise süsteem
 • raportid (mahtude, häirete, seisukorra jm analüüs)
 • Küsin lisainfot:

  taavi.janno@elektrilevi.ee

  Tel: 5335 8391