Elektrilevist

Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõte. Meie visiooniks on olla nutikate, mugavate ja konkurentsivõimeliste energia- ja taristulahenduste pakkumisega suunanäitajaks Eestis ja kogu maailmas.

Tule meile tööle!

Siin saad teha tähendusrikast tööd, mis loob väärtust kõigile eestimaalastele.
See on kutse suurte taristute maailma.

Vaatan töökohti

Miks tulla tööle Elektrilevisse?

 • Tähendusrikas töö
 • Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõte, tuues elektri kohale pea kõikidesse kodudesse ja ettevõtetesse. Meie ambitsioon on pakkuda klientidele ja ühiskonnale erakordset väärtust suuri võrke efektiivselt koos arendades ja hallates. Meie töö tulemusena muutub elektrivõrguteenus järjest töökindlamaks.

 • Mitmekülgsed arenguvõimalused
 • Toetame oma töötajate arengut ja eneseteostust. Arendav juhtimine on oluline meie ettevõtte juhtimiskultuuri osa. Meil saad ise oma arengut ja karjääri kujundada, soodustame sisemisi liikumisi ning võimalust panustada põnevatesse üle-ettevõttelistesse projektidesse. Siin töötad üheskoos inspireerivate oma ala asjatundjatega ning sõbralik meeskond innustab uudseid lahendusi leidma.

 • Hoolime oma töötajatest
 • Panustame tööheaolusse - tervis, turvalisus, töökeskkond. Töö tegemiseks pakume paindlikke lahendusi, sõltuvalt töö iseloomust saad valida aega ja kohta. Väärtustame avatud ja toetavat õhkkonda. Viimases töötajate rahulolu uuringus toodi tugevustena välja juhtide hoolivust ja kuulamisoskust.

  Meid on tunnustatud

 • Instar EBC läbiviidavas uuringus asume 2023. aastal tehnikatudengite arvestuses Eesti eelistatumate tööandjate pingereas 6. kohal.
 • Kantar Emori läbiviidavas uuringus asume 2022. aastal Eesti eelistatumate tööandjate pingereas 9. kohal.

  Vastanud kirjeldavad meid usaldusväärse ja areneva ettevõttena, kes pakub huvitavat tööd ja konkurentsivõimelisi tingimusi.

 • Elektrilevi on tunnustatud Kaugtöö tegija märgisega, mida annab välja Targa Töö Ühing.

  See on ettevõtetele, kes soodustavad ja arendavad paindlikke töötingimusi, nii aja kui töökoha suhtes.

 • Omame Tervise Arengu Instituudi märgist Tervist edendav tööandja.

  Märgise saanud tööandjad tegelevad terviseedendamisega tõsiselt ja süsteemselt. Meie töökeskkonnas leitakse pidevalt uusi võimalusi tööheaolu tõstmiseks läbi tervist edendavate võimaluste loomisega.


 • Tule meile praktikale!

  See on kutse suurte taristute maailma.

  Vaatan praktikakohti

  Miks tulla praktikale Elektrilevisse?

  Avame ukse ülipõnevasse energeetikamaailma
  Pakume huvitavat ja mitmekülgset töökogemust
  Kaasame Sind erinevatesse projektidesse
  Praktikaaeg on tasustatud

  Meie väärtused

 • Kliendile kasulik

  Saame olla edukad ainult siis, kui loome kliendile väärtust.

 • Väärtust kasvatav

  Keskendume ennekõike tegevustele, mis loovad suuremat väärtust.

 • Keeruline lihtsaks

  Muudame keerulise lihtsaks ja arusaadavaks.

 • Minust sõltub

  Minu energia, tahe ja vastutustunne tagavad ühiste eesmärkide saavutamise.

 • Ohutus eelkõige

  Meie tegevus on seotud riskidega keskkonnale ja inimeste tervisele – seetõttu arvestame alati tööohutuse, tervise ja keskkonnaga.

 • Elektrilevist lähemalt

  95%

  katame Eestist

  530 000+

  klienti

  63 000

  km elektriliine

  25 300

  alajaama

  45+

  töötajat

  Elektrilevi