Hanked

Et tagada parim hind, kvaliteet ja paindlikkus, teostame paljusid elektrivõrguga seotud töid läbi hangete. Meil on ligikaudu 70 partnerettevõtet, kelle abil elektrivõrku ehitame ja hooldame, liinikoridore puhastame ning elektrivõrgu seadmeid ja materjale hangime.

Kõik hanked on Riigihangete registris

Kõik Elektrilevi hanked on üleval riigihangete registris.

E-posti aadressile hangete avaldamise kohta teavituste saamiseks soovitame riigihangete registris endale seadistada infotellimus.

Küsi julgesti lisainfot

[email protected]

Hangete tingimused

Riigihangete registrist saab infot nii Elektrilevi varasemalt toimunud kui käimasolevate hangete kohta, samuti pakkujatele ja pakkumustele esitatud nõuete kohta. Hanke dokumentide alt leiad tööde teostamise ja üleandmise tüüpnõuded, töövõtulepingu tüüptingimused ning ülevaate Elektrilevi poolt tunnustatud põhimaterjalidest ja -seadmetest.

  • Elektrilevi hanked riigihangete registris »
  • Hankeplaan (PDF) »