Esitan küsimuse

Hanked

  • Milliseid töid me hangime
  • Kuidas leida hangete nimekirju
  • Vaata nõudeid hankes osalejatele

Et tagada parim hind, kvaliteet ja paindlikkus, teeb Elektrilevi paljusid elektrivõrguga seotud töid partnerite abil ja hangete korras. Koostöös ligikaudu 70 partnerettevõttega hooldame ja ehitame elektrivõrku, puhastame liinikoridore, hangime elektrivõrgu seadmeid ja materjale.

Siit lehelt leiate infot Elektrilevi toimunud ja käimasolevate hangete ning pakkujatele ja pakkumustele esitatud nõuete kohta. Ühtlasi on siin esitatud tööde teostamise ja üleandmise tüüpnõuded, töövõtulepingu tüüptingimused ning ülevaade Elektrilevi poolt tunnustatud põhimaterjalidest ja -seadmetest.

Meie hanked on leitavad elektroonilises riigihangete registris, mille eeldatav maksumus on asjade ja teenuste ning ehitustööde puhul vähemalt 1000 eurot.

Meie hangete nimekiri riigihangete registris »
Hanke dokumendid »
Hanked ettevõtja kodulehel »
Hankeplaan (PDF) »

E-post: hanked@elektrilevi.ee

Elektrilevi korraldab kõik hanked riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee). E-posti aadressile hangete avaldamise kohta teavituste saamiseks, soovitame endale seadistada riigihangete registri infotellimus.

Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõtja, kelle eesmärk on lisaks kvaliteetsele elektrivarustuse tagamisele pakkuda ka operaatorineutraalset avatud sidevõrku, mis põhineb valguskaabli tehnoloogial. Elektrilevi ehitab võrgu elektriliinidele ja see tähendab, et meil on võimalik kaasaegne kiire interneti võrk ehitada võimalikult kiiresti ja soodsalt väga paljude inimesteni. Elektrilevi ehitab võrgu ja teenust hakkavad võrgus pakkuma erinevad sideoperaatorid. See tähendab, et klient ei ole enam seotud ühe kindla teenusepakkujaga, vaid ta saab valida endale sobiva või kasutada ka mitme erineva operaatori teenust korraga. Sidevõrgu haldamiseks on meil kavas hankida automaatne sidevõrgu planeerimise ja haldamise süsteem. Selleks, et määratleda turul pakutavate toodete võimekust, oleme otsustanud võimaldada hankest huvitatud osapooltele sooritada proovitöö, mis põhineb Elektrilevi igapäevasel võrgu planeerimise ja haldamise stsenaariumil.

Proovitööga seotud informatsiooni ja materjalide saamiseks palume kontakteeruda Rene Voogiga (kontaktinfo on allpool).

Märkus: oluline on registreerida proovitöös kõik sammud ning esitada need taasesitataval kujul (näiteks videona).

Proovitöö saatmise tähtaeg on 22.02.19.

Kui proovitöö osas tekib sisulisi küsimusi, palume pöörduda:


Administratiivsetele küsimustele vastab: