Hanked

Elektrivõrguga seotud tööde tegemiseks teeme hankeid, et tagada parim hind, kvaliteet ja paindlikkus. Kõik Elektrilevi hanked on üleval riigihangete registris, kus kasutame nii raamhangete kui dünaamiliste hangete süsteemi.

Hangete avaldamise kohta teavituse saamiseks on võimalik riigihangete registris seadistada infotellimus, mis saadetakse sobivale e-postile.

Hankimise põhimõtted

Riigihangete registrit kasutame liht- ja rahvusvaheliste hangete puhul, mille eeldatav maksumus on 60 000 eurot ja rohkem ning ehitustööde puhul alates 300 000 eurost.

Rahvusvahelised riigihanked on üle 431 000 euro, sealhulgas ehitustööde piirmäär alates 5 382 000 eurost.

Dünaamiliste hangete süsteemiga liitumiseks, lisainfo saamiseks või omapoolsete toodete ning teenuste tutvustamiseks kirjuta meile

[email protected]

Dünaamiline hanke süsteem

Dünaamiline hanke süsteem (DHS) on piiratud hankemenetluse tulemusena sõlmitav avatud pakkujate ringiga raamleping, mille alusel saab hankija jooksvalt osta eelnevalt kindlaks määratud kategooriate alusel asju ja teenuseid (k.a ehitustöid). DHS-il puudub maksimaalne kehtivusaeg ja keskkonnaga saab liituda jooksvalt kogu hankeperioodi jooksul ehk hankija ei pea konkurentsi hanke kehtivuse ajal sulgema. Leping sõlmitakse pakkujaga, kes on esitanud tingimustele vastava ja pakkumuste hindamise kriteeriumide alusel parima pakkumuse.

Raamhange

Raamhange on hanke tüüp, mille puhul sõlmitakse raamleping tarnijaga. Raamlepingu kohaselt tarnib hanke võitja kaupa lepingus ettenähtud perioodi jooksul kogustes, mis on vajalikud.