Millest koosneb võrguteenuse hind?

Võrgutasu komponentide osatähtsus seisuga 01.04.2014

Elektrilevi võrgutasu kujuneb neljast peamisest kulukomponendist: investeeringud; Eleringi ülekandeteenuse ja reaktiivenergia kulu; püsikulud, sh elektrivõrgu hooldus- ja remondikulud, ning elektrienergia kaoga seotud kulud.

Võrgutasusse on arvestatud ka mõistlik kasum ehk põhjendatud tulukus investeeritud kapitalilt. Selle arvutab Konkurentsiamet kõikidele võrguettevõtjatele ühetaolisena.

Võrguteenuste hinnakirjad »
Lähemalt investeeringutest »

Võrguteenuse hinna kujunemisest

Võrgutasu sisaldab elektrivõrkude töökindlust tagavate investeeringute ning hooldus- ja remonditööde kulusid. Võrguteenus tähendab elektri transporti tarbimiskohani, näiteks koduni.

Loen edasi »

Võrgutasud Eestis ja naaberriikides

Elektrilevi võrdles kodukliendi võrguteenuse tasusid võimalikult sarnase teeninduspiirkonnaga võrguettevõtjate vahel Eestis, Soomes ja Lätis.

Loen edasi »

Taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis

Taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis on riiklik tasu ja maks, mis pole võrgutasu osa, kuid mille kogumine ja edastamine on võrguettevõtja ülesanne.

Loen edasi »

Võrgutasu hinnamuutused 2005–2014

Võrguteenuse hinnamuutus on olnud väiksem kui tarbijahinnaindeksi kasv.

 

  • Taastuvenergia tasu
  • Elektriaktsiis
  • Võrguteenus

* THI seisuga 06/2013

Joonisel on võrguarve komponentide peamised hinnamuutused Elektrilevi klientidele alates 2005. aastast. Joonis ei sisalda kõiki hinnamuutuse kuupäevi. Eraldi hakati kogu elektriarvel võrguteenuse kulusid eristama alates 2005. aastast. Alates 2008. aastast kehtestas riik elektriaktsiisi ja taastuvenergia tasu, mis ei ole võrgutasu osad, kuid mille kogumine on võrguettevõtja ülesandeks.

Võrguteenus elektrikuludes

Tarbija jaoks koosneb elektrikulu laias laastus kolmest komponendist: elektrienergia, võrgutasu ning riiklikud maksud ja tasud (taastuvenergia tasu, elektriaktsiis ja käibemaks). Võttes aluseks kõikide Elektrilevi klientide keskmise võrgutasu ja elektri 2013. aasta keskmise börsihinna, mis on kaalutud Elektrilevi tüüpkoormusgraafikuga ja millele on lisatud müüjate hinnanguline keskmine marginaal (0,22 s/kWh ilma käibemaksuta), jagunevad hinnakomponendid järgmiselt:

Võrguteenuse hinna osakaal varieerub aga märgatavalt sõltuvalt kliendi võrgu- ja elektripaketist. Kodukliendi elektriarvest moodustab võrgutasu näiteks üldjuhul enam kui 40%.