Võrgutasu muudatused

1. juulist 2017 muutuvad Elektrilevi võrguteenuse hinnad. Uued hinnakirjad leiate siit »

Muudatustega langeb keskmine võrguteenuse hind, mida võimaldab Elektrilevi kasvanud efektiivsus. Samas kaasneb ka mitmeid muudatusi hinnakujunduses. Endale sobivaimat paketti saab jätkuvalt kontrollida paketikalkulaatori abiga.

Mis muutub kodukliendile?

 • Kuutasuta pakettides Võrk 1 ja Võrk 2 jääb võrguteenuse kWh hind samaks.
 • Valikusse lisandub uus võrgupakett „Võrk 2 kuutasuga".

 • Võrguteenuse maksumus kuutasuga pakettides Võrk 3 ja Võrk 4 üldjuhul väheneb. Lisaks muutuvad tasu komponendid: senise kuu- ja ampritasu asemele tuleb üks kuutasu, mis sõltub eramute puhul peakaitsme suurusest ning korterites on valdavalt ühesugune.
 • Peakaitset saab kuni 63 A võrguühenduse korral alates aprillist kuni 2017 aasta lõpuni vähendada tasuta. Sobiva suurusega peakaitsme hindamisel abistab peakaitsme kalkulaator.
 • Alates 2018. aastast rakendub puuduva või vähese tarbimisega kohtades valmisoleku- ehk püsitasu.

Mis muutub ettevõttele?

Võrguühenduste korral üle 63A madalpingel ja keskpingel:

 • Väheneb keskmine hind ligikaudu 8%.

  Enamikule energiamahukatest ettevõtetest võrgutasu väheneb.

 • Muutub hinnakujundus

  Praegu tasub ettevõte võrguteenuse eest edastustasu, reaktiivenergia tasu ning püsiva komponendina ampritasu või kasutusvõimsuse tasu vastavalt sellele, millist võimsust ta kasutab. 1. juulist hakkab hinna püsikomponent sõltuma võrguühenduste arvust ja lepinguga tagatud ehk kliendi jaoks valmis hoitavast läbilaskevõimest.

 • Ärikliendi täpne muudatusinfo koos uute, 1. juuli hindadega:

  • Madalpingeliinil üle 63A liinil

  • Madalpingeliinil üle 63A alajaamas

  • Keskpinge liinil

  • Elektrienergia tootja muudatusinfo

  • Keskpinge 110 kV alajaamas

  • Kasutusvõimsuse tasu

Miks on muudatusi vaja?

Muudatuste tähtsaim eesmärk on tagada pikaajalises plaanis võimalikult madal võrguteenuse hind. Selleks on meil vaja võrku, mis vastaks klientide tegelikele vajadustele. Teisisõnu peaksime tagama, et me ei hoiaks liiga palju ülal üleliigset võrgumahtu.

Täna on meil võrgus ligikaudu 57 000 tarbimiskohta, kus elektrit ei tarbita kas üldse või tehakse seda ülivähe, kuid võrgu valmisolekut soovitakse hoida. Samuti on üledimensioneeritud läbilaskevõimsusi ehk peakaitsmeid, mida tegelikkuses nii suurena ei vajata, kuid mis võrku uuendades mõjutavad võrguettevõtte kulusid ja seega teenuse hinda. Muudatuste abil saame paremini teada, millistes kohtades ja kui tugevat võrku meie kliendid vajavad ning seeläbi hoiame teenuse hinna võimalikult mõistlikuna.