Võrguteenuse hind

Võrguteenuse hinna kujunemisest

Võrgutasu sisaldab elektrivõrgu töökindlust tagavate investeeringute ning hooldus- ja remonditööde kulusid. Võrguteenus tähendab valmisoleku tagamist elektri edastamiseks või tarbimiseks ning selleks vajaliku taristu ülalhoidmist, samuti elektri transporti tarbimiskohani, näiteks koduni.

Kui tihti võrgutasu muutub?
Võrgutasud, millest sõltub elektrivõrgu investeeringute maht, kooskõlastab Elektrilevi Konkurentsiametiga kolmeaastasteks perioodideks.

Konkurentsiamet vaatab kindla metoodika järgi võrgutasud üle korra aastas, et tagada põhjendatud kulupõhine võrguteenuse hind. Konkurentsiamet kontrollib võrgutasusid kehtestatud metoodika alusel, et tagada põhjendatud kulupõhine võrguteenuse hind. Hindade muudatuse võib algatada kas võrguettevõte või Konkurentsiamet.

Võrgutasu võib muutuda ka siis, kui muutuvad võrguettevõtja jaoks mittekontrollitavad kulud, näiteks Eleringi ülekandeteenuse hind.