Esitan küsimuse

Investeeringud

 • 60 500 kilomeetrit elektriliine
 • 24 300 alajaama
 • 500 000 klienti

Elektrilevi teeb investeeringuid elektrivarustuse järjepidevuse tagamiseks, vaadates ligi 40 aasta kaugusesse tulevikku. Riskianalüüsides, mis on investeerimisotsuste aluseks, rakendame nüüdisaegseid suurte andmete analüüsimudeleid, mille abil leiame kõige kriitilisemad, kõige arvukamalt kliente mõjutavad ja kõige enam ühiskondlikke kogukahjusid nõudvad liinilõigud ning tagame, et iga võrku investeeritud euro mõju oleks maksimaalne.

Investeerimisobjektide valikul peame tegema parimad valikud, arvestades kogu Eestit. Investeeringute kava koostamisel võtame arvesse liini ja alajaama toitel olevate klientide hulka ja elutähtsa teenuse osutajaid, liini seisukorda ja potentsiaalset rikkeohtu, looduslikke tingimusi, teiste infrastruktuuride rekonstrueerimise plaane jpm.

Keskmisest nutikamad ja efektiivsemad investeeringud on Elektrilevi jaoks üliolulised, sest üks Eesti elektritarbija peab ülal pidama üle kahe korra rohkem elektrivõrku kui Hollandi või Saksamaa elanik. Peame tagama vastuvõetava varustuskindluse kõigile klientidele olukorras, kus 60% elektrivõrgust asub hajaasustuses, kuid selle kaudu tarbitakse vaid 4% kogu võrku läbivast elektrienergiast.

Seda, kas me oleme investeeringute täpse sihtimisega hakkama saanud, näitab kõige paremini klientide elektrivarustuse paranemine. Viimase viie aastaga on rikete arv langenud tugevalt üle kolmandiku ja rikkeliste katkestuse keskmine kestus majapidamise kohta on langenud rohkem kui kaks korda. Elektrilevi eesmärk on viia kliendid ilmastikukindlasse võrku, nii et 90%-l klientidest on rikkeliste ja plaaniliste katkestuste aastane kogukestus alla 104 minuti.

2015. aastal

 • investeerisime võrguteenuse osutamiseks 93,3 miljonit eurot,
 • ehitasime 1907 km ilmastikukindlaid elektriliine ja 342 uut alajaama,
 • elektrinäidu kauglugemisel on kokku 67% Elektrilevi võrgus asuvatest majapidamistest.
 • Kuhu investeerime?

  Investeeringud jagunevad ilmastikukindlate maa- ja õhukaabelliinide, uute alajaamade ehitamise ning kaugloetavate arvestite paigaldamise vahel. Praegu põhjustavad suurema osa rikkelistest katkestustest tugeva tuulega liinidele langevad puud, lumesadu, jäide ja äike. Et vähendada võrgu sõltuvust ilmastikust, asendame amortiseerunud paljasjuhtmelised õhuliinid maakaabliga. Madalpingeliinidel kasutame ka nüüdisaegset õhukaablit, mis on tavalisest õhuliinist oluliselt ilmastikukindlam ja peab vastu ka puude kukkumisele.

 • Kuidas investeerimisotsuseid teeme?

  Et paigutada vahendid sinna, kus need kõige suuremat mõju avaldavad, ja tagada võrgu tasakaalustatud areng, uuendame elektrivõrku tasakaalustatud investeeringute kava alusel. Investeeringute kava esitame ka Konkurentsiametile.

 • Kuidas investeeringuid rahastame?

  Investeeringuid saame rahastada võrgutasude või laenurahaga. Põhiosa investeeringuteks vajalikust eelarvest tuleb igapäevasest äritegevusest laekuvast rahavoost ehk võrgutasudest.

Investeeringud maakonniti

Investeeringud Harjumaal 2016

Planeeritavad investeeringud

14,1 mln €

Uuendatavate alajaamade arv

94

Uuendatavaid elektriliine

470 km

Suuremad investeerimisobjektid Harjumaal

 • Hiiu jaotusalajaama uuendamine
 • Uus Mustamäe alajaama uuendamine
 • Kuusalu alajaama uuendamine
 • Tiskre jaotusalajaama ehitus
 • Laagri alajaama seadmete paigaldamine
 • Elektrijaama ja Elavhõbe alajaamade maakaablite uuendamine Tallinnas
 • Kehra-Kose elektriliini uuendamine
 • Jaotusalajaama 196 uuendamine Tallinnas
 • Ellamaa alajaama seadmete paigaldamine
 • Maidla-Keila elektriliini uuendamine
 • Jõgisoo-Keila elektriliini uuendamine
 • Kotka-Loksa elektriliini uuendamine
 • Pikavere-Raasiku elektriliini uuendamine
 • Vääna-Keila-Joa elektriliini uuendamine
 • Õie-Tabasalu elektriliini uuendamine
 • Kakumäe-Tabasalu elektriliini uuendamine
 • Türisalu-Keila-Joa elektriliini uuendamine
 • Lehola-Elevaatori elektriliini uuendamine
 • Paldiski-Rannavälja elektriliini uuendamine
 • Ellamaa ja Riisipere elektriliini uuendamine
 • Elektrijaama alajaama elektriliini uuendamine
 • Veskimetsa alajaama elektriliinide uuendamine
 • Tõnismäe alajaama elektriliinide uuendamine
 • Ranna alajaama elektriliinide uuendamine
 • Elektrijaama alajaama elektriliini uuendamine