Juhtimisstruktuur

Elektrilevi OÜs töötab kokku ligikaudu 800 inimest üle Eesti. Meie ridades töötavad energeetika ja elektrivõrgu asjatundjad, kes oskavad elektrivõrgu pikaajalist arengut planeerida, võrgu toimimist juhtida, liine hooldada ja kiirelt rikkeid likvideerida.

Töötajate e-posti aadress on kujul eesnimi.perenimi@elektrilevi.ee.

Juhatus

Jaanus Tiisvend Juhatuse esimees
Andres Tõnissaar Juhatuse liige
Taavo Randna Juhatuse liige
Priit Treial Juhatuse liige

Põhivaldkondade juhid

Klienditeenindus

Merle Saksladu
 • Kliendipöördumiste haldamine
 • Klientide teenindamine
 • Klienditeeninduse agendilepingu haldamine

Toodete ja teenuste arendus

Taavo Randna
 • Toodete ja teenuste arendamine
 • Müük
 • Võrgusüsteemide arendus
 • Arenduskeskus ja innovatsioon

Varahaldus

Rasmus Armas
 • Vara strateegia, kavandamine, planeerimine
 • Varaga seotud tehnoloogia arendamine ja standardiseerimine
 • Varahaldusstandardi eestvedamine

Võrguehitus

Kristo Külljastinen
 • Projekteerimine
 • Ehitustööd
 • Korrashoiutööd
 • Ehitusjärelevalve ja tehniline kontroll
 • Ehitusdokumen-tatsiooni haldus

Käit

Andres Tõnissaar
 • Talitluse juhtimine, käitamine, operatiivteenindus
 • Kaitsevööndi järelevalve
 • Kaugoperatsioonid
 • Mõõteandmete haldamine
 • Tarbimise järelevalve

Tugivaldkondade juhid

Äriarendus

Priit Treial

Partnersuhete juhtimine

Mart Maidla

Personalijuhtimine

Chris-Helin Loik

Kommunikatsioon ja turundus

Tuuli Sokmann