Liiniprobleem ja sellest teavitamise olulisus

Liiniprobleem on elektriliini seisund, mis erineb normaalolukorrast või -talitlusest (nt. pingeprobleem) või olukord, mis kujutab ohtu elektrivarustusele, varale, keskkonnale või eludele (nt. ohtlik puu, viltune elektrimast).

Kuidas saad meid teavitada?

Oluline on lisada kvaliteetne fotomaterjal!

Kvaliteetne fotomaterjal võimaldab meil anda kiiremaid ja täpsemaid diagnoose liiniprobleemidele ning kiirendab probleemide lahendamisprotsessi. Oluline on fotografeerida selgesti liiniprobleemi põhjus.

Mida ja kuidas pildistada? »

Liiniprobleem on olukord, mis võib muutuda pikema aja jooksul ohtlikuks elektrivarustusele, varale, keskkonnale või eludele (nt viltune puu või elektrimast, pingeprobleem vmt). Juhul, kui tegemist on (elu)ohtliku olukorraga, siis palume sellest teavitada MARU veebilehel või helistades telefonil 1343.

Teatan liiniprobleemist

Mida ja kuidas pildistada?

 • Vähemalt üks foto probleemse objekti üldvaatest, mis hõlmaks ka olulist geograafilist maamärki, mille järgi oleks võimalik leida asukoht ortofotol.
 • Vähemalt ühel fotol peaks olema näha elektripaigaldise tunnused (mastinumber, ajajaama nimetus, kilbi tähistus).
 • Foto peaks olema tehtud sirgelt, et saaksime tuvastada, kui viltu on objekt (viltune puu, mast, kilp vm.) õhuliini suhtes.
 • Põllualal soovitame fotole tabada mõni lähedalasuv objekt (hoone).
 • Üks foto peaks olema elektriliini elemendi üldplaanist, millelt saab selgelt eristada, millise probleemse elemendiga on tegu (mast, kilp, visang), et probleem oleks osaliselt tuvastatav.
 • Vähemalt üks foto peaks olema lähivõte probleemsest kohas, kus oleks näha peapõhjus (masti vigastus, puumädanik, lahtine puukoor, kuivanud puu jne.).
 • NB! Otsese ohu korral mitte minna lähemale kui 8 meetrit!

  Kui kaua liiniprobleemi lahendatakse?

  Liiniprobleemi lahendamise kiirus sõltub edastatud informatsiooni detailsusest ning fotomaterjalist, mille pealt saame anda parima esmase hinnangu. Juhul kui vajame täiendavat informatsiooni liiniprobleemist ning peame selgitama olukorda kohapeal hinnates, pikeneb lahendamise aeg olulisel määral. Lähtuvalt probleemi raskusastmest suuname töö koheseks teostamiseks koostööpartnerile või tulevikus teostamiseks hooldusplaani.