Euroopa Liidus ja seega ka Eestis on eesmärgiks võetud, et minnakse üle tarbitud kilovatt-tundide kauglugemisele. See soodustab elektri säästlikku kasutamist ja lihtsustab ka avatud elektrituru toimimist. Võrgueeskirja järgi peavad Eestis kõik tavalised arvestid olema kaugloetavatega asendatud 2016. aasta lõpuks.

Kaugloetavate arvestite paigaldamine ja kasutamine

Vaata, kuidas toimub 4 aasta jooksul kaugloetavate arvestite paigaldamine Elektrilevi klientidele. Videost saab ülevaate, kuidas toimub üleviimine kauglugemisele ja kuidas vahepealsel perioodil uue arvestiga näitu teatada. Ühtlasi saab vastuse, miks kauglugemise projekt üldse on ellu kutsutud ja milliseid eeliseid see tarbijale annab.

Kauglugemise eelised

Kauglugemise eelised kliendi jaoks

  • Pole vaja ise näitu teatada
  • Elektrikatkestused kestavad lühemat aega, sest võrguettevõtjal on võrguriketest parem ülevaade
  • Arveldamine toimub tegelikult tarbitud koguste järgi – tarbimist pole enam vaja prognoosida
  • Avatud turul on kiirem ja mugavam elektrimüüjat vahetada

Kauglugemise eelised võrguettevõtja jaoks

  • Parem ülevaade võrgust, mis võimaldab katkestused kiiremini likvideerida
  • Parem ülevaade võrgu koormusest, mis võimaldab investeeringuid täpsemalt kavandada

Kauglugemise ühiskondlikud-majanduslikud eelised

  • Konkurentsi ja parima hinna soodustamine elektrimüügis – müüjatel tekib motivatsioon pakkuda erinevaid pakette
  • Efektiivne ja säästlik energiakasutus

Kaugloetavate arvestite paigaldamine Elektrilevi klientidele
Kauglugemisele üleminekul nelja aasta jooksul paigaldatakse Elektrilevi klientidele ligi 630 000 kaugloetavat arvestit. Arvestid paigaldab Ericsson Eesti, kes osutus rahvusvahelisel hankel edukaks.
Lähemalt arvestite paigaldamisest »

Kuidas kaugloetav arvesti töötab
Kaugloetavad arvestid mõõdavad tarbitud elektrikogust iga tunni kohta eraldi. Selline intervall on kehtestatud elektrituruseadusega, sest avatud turul võib elektri hind igal tunnil olla erinev.
Lähemalt kaugloetava arvesti tööpõhimõttest »

Korduvad küsimused kaugloetavate arvestite kohta »

Siia on kogutud enim levinud küsimused uute arvestite ja kauglugemise kohta. Küsimuste vastused aitavad selgitada kauglugemise tööpõhimõtteid.