Kliendiandmete avaldamine

Elektrilevi töötleb oma klientide isikuandmeid eelkõige isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 1 p 4 alusel, mis tähendab, et meil on õigus neid andmeid kasutada lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks. Seadus ei nõua isikuandmete töötlemiseks eraldi nõusoleku küsimist. Sama seaduse § 15 lg 2 punkt 2 järgi pole ka isiku täiendav teavitamine isikuandmete töötlemisest vajalik, sest kõik isikuandmed on saadud isikult eneselt ja sellest tulenevalt on isik töödeldavatest andmetest teadlik.

Elektrilevi edastab kliendile oma koostööpartnerite infot, sealhulgas reklaami, kui ta on saanud kliendilt vastava nõusoleku.

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega näiteks kontoris või e-teeninduses. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel valed, eeldame, et klient sellest meid kohe teavitaks kas klienditeeninduse, klienditelefoni või e-posti kaudu.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist. Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, võtke palun ühendust klienditelefonil 777 1545 või kirjutage e-posti aadressil info@elektrilevi.ee.

Kliendiandmete turvalisus

Kliendiandmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik meie ülesannete täitmiseks. Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Ka ettevõtted, kes meiega andmete töötlemisel koostööd teevad, näiteks ehitus- ja hooldustöid tegevad partnerid, posti- ja trükiteenuse osutajad jne, on kohustatud kinni pidama meie reeglitest kliendiandmete hoidmise kohta. Nendega sõlmitud lepingutes on kokku lepitud kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted (pdf) »
Volitatud töötlejad (pdf) »