Kuidas kaugloetava arvestiga näitu teatada

Üldnäidik
Selle tähis ekraani allääres on 15.8.0

Päeva näidik
Selle tähis ekraani allääres on 15.8.1

Öö näidik
Selle tähis ekraani allääres on 15.8.2

Arvesti ekraanil vaheldub automaatselt kolm näitu 15-sekundilise vahega. ÜLD näidik tähistab tarbitud kilovatttunde kokku ning seejärel ilmuvad eraldi PÄEVA ja ÖÖ kogused. Näitude selgitused on toodud ka juhendis, mille jätab elektrik Teile pärast arvesti paigaldust.

Millist näitu teatada?

  • Kui teatasite vanalt arvestilt ainult üht näitu, siis tuleb ka uue arvestiga edastada ainult üks ehk üldnäit (tähistatud numbrikombinatsiooniga 15.8.0)
  • Kui teatasite vana arvestiga eraldi päeva- ja öönäitu, siis tuleb ka uue arvestiga teatada eraldi päeva- (15.8.1) ja öönäit (15.8.2 ).

Teisisõnu arvestivahetus Teie elektripakettides ja näiduteatamises midagi ei muuda – näitu tuleb esialgu teatada täpselt samamoodi nagu seni. Sellest, millal me näitu enam ei vaja, anname eraldi kirjaga teada.

Esimene kord uue arvestiga näidu teatamisel kehtib põhimõte, et kui uus arvesti paigaldati 25. kuupäeval või hiljem, pole vaja selle kuu näite teatada. Need võttis elektrik juba arvestit vahetades.

Hoidke uus arvesti alati vooluvõrgus

Erinevalt vanast arvestist tuleb kaugloetavat arvestit pidevalt hoida vooluvõrgus. Ka suvilast näiteks pikemaks ajaks lahkudes lülitage vool majast välja mitte peakaitsmest, vaid arvestil olevast lülitist. Et arvestisse jõuab vool, näitab see, et ekraan pole "pime", vaid seal vahetuvad numbrid.

Erandiks on üksnes elektritööde tegemine, mil ohutuse tagamiseks tuleb vool kaitsmest välja lülitada. Muudel juhtudel saab tarbimiskohas voolu sulgeda arvesti lüliti abil nii, et kodust lülitub elekter välja, kuid arvesti enda ühendus vooluvõrguga säilib. Nii teame, et arvesti on töökorras ja saab edastada infot tarbitud elektrikoguste kohta.

Kui meid teavitatakse rikkest, saame samas piirkonnas mitmete pingetute arvestite järgi paremini tuvastada rikke ulatuse. Esmane info rikkest peab siiski tulema kliendilt, arvestite kaudu automaatselt see dispetšerini ei jõua.

Kui soovite elektri majast välja lülitada, tuleb lülitit hoida all 2 sekundit ja seejärel oodata. Umbes 8 sekundi pärast käib klõps, mis annab märku voolu väljalülitumisest. Samamoodi käib pärast ka voolu sisselülitamine. Arvesti ekraanil tähendab vasakul all servas vilkuv ruut seda, et vool on väljas ning kui ruut ei vilgu, on vool majapidamises sisselülitatud.

Kuidas kaugloetav arvesti töötab

  • Kaugloetavad arvestid mõõdavad tarbitud elektrikoguseid (kilovatt-tunde) iga tunni kohta. Selline intervall on kehtestatud elektrituruseadusega, sest avatud turul võib elektri hind igal tunnil olla erinev.
  • Arvesti edastab info tarbitud elektrikoguste kohta võrguettevõttele kord ööpäevas.
  • Enamik arvesteid kasutab info edastamiseks arvestist alajaama samu elektriliine, mille kaudu ka elekter majja jõuab.
  • Väike osa arvestitest edastab arvestist info mobiilside teel (GSM ja 3G andmeside tehnoloogia abil).