Esitan küsimuse

Liitumine elektritootjale

  • Soovite elektrit toota
  • Tahate elektrivõrku ühendada üle 200 kW tootmisseadme
  • Üle 200 kW tootja tingimuste muutmine

Kui soovite hakata elektrit tootma ja müüma, on vaja liituda elektrivõrguga. Selleks tuleb ühendada suurema võimsusega (üle 200 kW) elektritootmisseade Elektrilevi võrguga. Ka üle 200 kW reservgeneraatori lühiajalise paralleeltöö korral on vajalik liituda elektritootjana.

Elektrijaamad, mille tootmisvõimsus on üle 5 MW, liituvad üldjuhul Eleringi võrguga.

Liitumisprotsessi ladususe tagamiseks soovitame juhinduda alljärgnevatest selgitustest.

Kui palju elektritootja liitumine maksab?

Liitumistasu arvestatakse alati tegelike kulude järgi, mille täpne maht selgub liitumispakkumise koostamise käigus.

Võib juhtuda, et elektritootja liitumiseks on Elektrilevil vaja suurendada läbilaskevõimet Eleringi võrku. Eleringi poolt Elektrilevile esitatud kooskõlastus- ja liitumiskulud lisatakse sel juhul Teie liitumistasule.

Teil on alati võimalik küsida meilt tasuta eelkalkulatsiooni ja tehnilisi tingimusi. Nii saate teada, kui palju liitumine hinnanguliselt maksma võib minna.

Kui palju elektritootja liitumine aega võtab?

Tootja liitumine on keerukam protsess, mis võib aega võtta 2 kuust kuni 3 aastani, sõltuvalt tootmisseadme võimsusest ja võrgu olukorrast.

Elektritootja liitumise sammud

  • Liitumistaotluse esitamine ja pakkumise saamine

  • Liitumislepingu sõlmimine

  • Elektritootmisseadme kasutuselevõtmine

  • Võrgulepingu sõlmimine

  • Elektrienergia ost ja müük