Esitan küsimuse

Liitumine mikrotootjale

  • Teil on olemas võrguühendus
  • Soovite oma tarbeks elektrit toota
  • Tahate ühendada tootmisseadet elektrivõrku

Kui tahate oma kodumajapidamise elektritarbimise katteks hakata taastuvatest energiaallikatest elektrit tootma, on üks võimalus paigaldada oma majale päikesepaneelid. Taastuvenergiat kasutades saavutate kokkuhoiu ja annate oma panuse puhtama keskkonna nimel. Seda laadi väikesemahulist elektritootmist nimetame mikrotootmiseks.

Teil on võimalik ühendada elektrivõrku väikese võimsusega, s.o kuni 15 kW elektritootmisseade kodu või väiksema äriettevõtte tarbimise katteks. Ohutuse ja elektri kvaliteedi tagamiseks ja mugavaks elektritarbimiseks on vaja liituda meie elektrivõrguga. Lisaks tekib võimalus oma tarbimisest üle jäävat elektrit võrku tagasi müüa.

Tootmisseadmed tuleb Teil endal hankida. Vaadake järele, millised seadmed sobivad meie võrguga (pdf) »

Kui palju mikrotootja liitumine maksab?

Mikrotootja liitumisel tuleb reeglina tasuda elektritootmiseks sobiva arvesti ja selle paigaldamise eest. Üksikutel juhtudel võib olla vajalik teha täiendavaid töid elektrivõrgus ning teil tuleb tasuda teostatud tööde, ostetud seadmete ja kasutatud materjalide eest. Täpse liitumistasu teadasaamiseks esitage meile taotlus.

Kui palju mikrotootja liitumine aega võtab?

Üldjuhul on mikrotootja liitumine lihtne protsess, mis võib aega võtta kuni kaks kuud. Kui elektrivõrgus on vaja teha ümberehitusi, võtab liitumine siiski rohkem aega.

Liitumiseks vajalikud sammud

  • Liitumistaotluse esitamine ja pakkumise saamine

  • Liitumislepingu sõlmimine

  • Mikrotootmisseadme kasutuselevõtmine

  • Võrgulepingu sõlmimine

  • Elektrienergia ost ja müük