Esitan küsimuse

Loa taotlemine kaitsevööndis tegutsemiseks

 • Piirangud elektriliini kaitsevööndis
 • Enne kaevetöid uurige välja elektrikaabli asukoht
 • Tegevuste kooskõlastamine Elektrileviga

Kuidas korraldada töid elektriliinide ja alajaamade kaitsevööndis

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemiseks on alati vaja liini omaniku luba. Kooskõlastamata metsa-, kaeve- või transporditööd elektriliinide läheduses seavad ohtu tööde tegijate elu ja tervise. Kui töödest on meid teavitatud ja need on kooskõlastatud, saame vajaduse korral ohutuse tagamiseks liinist voolu välja lülitada.

Selleks et kindlaks teha, kas planeeritavate tööde piirkonda jääb mõni Elektrilevile kuuluv õhuliin, kaabel või alajaam, võtke meiega alati ühendust!

Enne kui kopa maasse lööte, selgitage välja elektrikaabli täpne asukoht!

 • Mis on kaitsevöönd ja kui kaugele see elektriliinist või alajaamast ulatub?

  Elektrivõrgu ja alajaama kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum elektriliini või alajaama ümber, kus ohutuse tagamiseks on piiratud mitmed tegevused.

 • Kuidas enne kaevamist teha kindlaks elektrikaablite olemasolu?

  Enne kaevetööde alustamist tuleb alati teha kindlaks kaevetööde kohas elektrikaablite olemasolu ja nende asukoht! Elektrilevi õhuliini või alajaama kaitsevööndis või nende läheduses tuleb lisaks kaabli näitamisele tegevus meiega kooskõlastada ning taotleda kaevetöödeks luba!

 • Kuidas Elektrileviga kooskõlastada tegevusi kaitsevööndis?

  Enne tööde alustamist õhuliini või alajaama kaitsevööndis või nende läheduses tuleb tegevus kooskõlastada meie esindajaga!

  Selleks tuleb täita taotlus ja saata meile 10 tööpäeva enne tööde algust. Kui tegemist on ülegabariidilise veosega, siis selle kooskõlastamiseks tuleb täita ja saata meile ainult maantee-ameti veoloa taotluse vorm. Seejärel kontrollime olemasolevate andmete põhjal Elektrilevile kuuluvate õhuliini(de) ja alajaama(de) kaugust tööde toimumise asukohast.

Kui palju tööd maksavad?

Elektrilevi elektrikaabli(te) asukoha näitamine – 80,20 eurot. Hinnas sisaldub ka kuni 1 tunnine tööaeg objektil

Elektrivõrgu- ja alajaama kaitsevööndis toimuvate tegevuste kooskõlastamine – 20,05 eurot/tk.

Kuidas kooskõlastusi tellida?

Taotlus tuleb meile esitada kümme päeva enne kavandatud tegevusi. Väljaspool tööaega toimuvate avariitööde korral palume helistada 1343.

Lisainfot kooskõlastuste tellimise kohta:

 • Põhja piirkonnas (Tallinn, Harjumaa, Pärnu, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa) – jarelvalvepoh@elektrilevi.ee, tel. 46 54 600.
 • Tallinna tänavavalgustust puudutavate projektide ja tegevuste kooskõlastamine - tallinnavalgustus@elektrilevi.ee, tel. 46 54 600.
 • Lõuna piirkonnas (Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Jõhvi, Ida- Virumaa, Jõgevamaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa) – jarelvalvelna@elektrilevi.ee, tel. 46 54 500.
 • Väljaspool tööaega toimuvate avariitööde korral palume helistada 1343.