Meie lubadused

  • Kindel võrguteenus
  • Ladus asjaajamine
  • Elektriohutus

Elektrilevi investeerib järjepidevalt võrguteenuse kvaliteedi tõstmisse ja pingutab rikete kiire likvideerimise nimel. Samuti soovime, et asjaajamine Elektrileviga oleks lihtne ja kiire. Panustame elektriõnnetuste ennetamisse ja teavitustöösse.

E-teeninduses esitatud küsimustele vastame hiljemalt järgmisel tööpäeval

Kui esitate küsimuse e-teeninduse kaudu, vastame Teile hiljemalt järgmisel tööpäeval. Enamikule pöördumistele anname sisulise vastuse kohe. Keerulisema küsimuse puhul, mis eeldab info kogumist erinevatelt osapooltelt, anname teada, millal saadame sisulise vastuse.

Vastame pöördumistele tähtaegselt

Kirjalikele ja spetsialisti abi nõudvatele küsimustele ja probleemidele vastame hiljemalt viie päeva jooksul. Kui võimalik, anname sisulise vastuse kohe. Keerulisema juhtumi puhul, mis eeldab info kogumist erinevatelt osapooltelt, anname teada, millal saadame sisulise vastuse.

Esitame korrektse arve

Kui Elektrilevi ei saada parandusarvet 14 päeva jooksul peale kliendilt teate saamist, hüvitatakse kliendile võrguteenuse osa arvest kuni 10 euro ulatuses.
Vaata lähemalt »

Planeeritud elektrikatkestusest teavitame vähemalt 2 päeva ette

Elektrivõrgu hooldamiseks ja ehitamiseks vajalikest planeeritud elektrikatkestustest teavitame Teid vähemalt kaks päeva enne tööde algust e-aadressil või SMSi teel mobiiltelefoni numbril, mille olete Elektrilevile kontaktiks jätnud. Teavituse kohustus ei kehti eriolukordade – päästetööde ja eluohtlike olukordade puhul.

Likvideerime rikked tähtaegselt

Kõrvaldame katkestuse hiljemalt 12 tunni jooksul 1. aprillist – 30. septembrini või 16 tunni jooksul 1. oktoobrist – 31. märtsini. Eriolukordadeks liigituvate loodusõnnetuste või tormide korral kõrvaldame katkestuse hiljemalt 72 tunni jooksul alates eriolukorra lõppemisest.

Sagedaste katkestuste korral vähendame võrgutasu

Kui Teie tarbimiskohas on ühes kalendrikuus viis või enam rikkest tingitud katkestust, siis hüvitame Teile 80% eelneva kuu võrguteenuse summast. Arvestame enam kui 3 minutit kestnud voolukatkestusi ühe kalendrikuu jooksul, mis on fikseeritud Elektrilevi juhtimiskeskuses.

Pingeprobleemi korral vähendame võrgutasu

Kui Teie tarbimiskohas on tuvastatud pingekvaliteedi probleem, siis vähendame Teie võrgutasu arvet 80%. Arvestame Elektrilevi mõõdetud pingekõikumisi, mis erinevad standardis lubatud tasemest.

Panustame elektriohutuse edendamisse

Viime igal aastal läbi üleriigilise elektriohutuskampaania, et parandada laste ja lastevanemate teadlikkust elektriohtudest. Laste elektriõnnetuste ennetamisse panustavad Elektrilevi töötajad igal aastal vähemalt 500 töötundi. Elektriohutuse teadlikkuse parandamise algatustest anname ülevaate veebilehel elektrilevi.ee/ohutus.