Peakaitsmega seotud tööd

Kõige sagedasem põhjus peakaitsmega seotud tööde tellimiseks on see, et "korgid lülituvad" pidevalt välja ja kõigile Teie kodustele elektriseadmetele ei jätku enam piisavalt elektrit. Sellisel juhul on tarbimiskohas ampreid liiga vähe – Teil tuleb suurendada peakaitset. Samuti on vaja peakaitsmega seotud töid teha, kui peakaitse on liiga suur või soovite tänapäevast kaitselülitit.
Peakaitsmega seotud tööd »

Pingesüsteemi muutmine

Alternatiivne lahendus peakaitsme suurendamisele on ühefaasilise võrguühenduse asendamine kolmefaasilise võrguühendusega. Korteris on parem muuta faase, eramus üldjuhul peakaitset. Tallinna kesklinnas, vanalinnas, Kristiines ja Põhja-Tallinnas tuleb säilinud, kuid praeguseks aegunud 3x220V liinipinge üle viia Eestis üldkasutatavale 3x230/400V pingesüsteemile.
Pingesüsteemi muutmine »

Elektriarvestiga seotud tööd

Kui Teil on kahtlus, et elektriarvesti töötab vigaselt, vahetame selle välja. Kui soovite hakata kasutama ajatariifset hinnapaketti, tuleb tellida arvesti vahetus. Kui arvestite taatlusaeg läbi saab, vahetame need ise tasuta välja. Peame ise arvestust, millal arvesti välja tuleb vahetada, Teil ei ole selle pärast vaja muretseda. Ja kui Te soovite kiiremini üle minna kauglugemisele, kui meie ametlik paigaldusprotsess ette näeb, siis on Teil võimalik meilt tellida tasuline kauglugemisele üleminek.
Elektriarvestiga seotud tööd »

Plommimisega seotud tööd

Kui arvesti ja peakaitse asuvad majas ehk Teile kuuluvas elektrikilbis ning Teil on vaja teha kilbis elektritöid, näiteks elektrikilbi uuendamine või ümberehitamine, elektrikaabli ühendamine peakaitsmega jms, on vaja meilt alati tellida plommide eemaldamine ja pärast tööde lõppu kilbi uuesti plommimine.
Plommimisega seotud tööd »

Lülitamistega seotud tööd
Kui soovite teha ohutult töid elektriliini läheduses, näiteks remontida maja fassaadi, lülitame elektriliini tööde ajaks välja. Lülitamisteenuseid võib vaja minna ka siis, kui kavatsete teha töid oma maja elektrisüsteemis. Konkreetse vajaduse üle otsustab Teie elektrisüsteemiga tegelev elektrik. Samuti on lülitamisteenust vaja võlgnevuse tõttu välja lülitatud tarbimiskoha sisse lülitamiseks või suuregabariidiliste veoste puhul.
Lülitamistega seotud tööd »

Võrguühenduse taastamine
Taastame tarbimiskoha võrguühenduse, kui see on katkenud näiteks liinijuhtme varguse või alajaama rüüstamise tõttu. Taastamine on tasuta, kui soovite taastada võrguühenduse endises liitumispunktis, kui on olemas kehtiv võrguleping ja võrguühendust on kasutatud viimase kolme aasta jooksul. Muul juhul on taastamine tasuline.
Võrguühenduse taastamine »

Väliselektrivõrgu ümberehitus
Välist elektrivõrku saab ümber ehitada mitmel viisil, näiteks tõsta kinnistul asuv väline võrk ümber, muuta liitumiskilbi või liitumispunkti asukohta või vahetada mõõtepunktide ühildamise asukohta.
Väliselektrivõrgu ümberehitus »

Projektide kooskõlastamine
Projekte on meiega vaja kooskõlastada juhul, kui ehitiste ja kommunikatsioonide projekt läbib elektrivõrgu kaitsevööndit või kulgeb kaitsevööndis või on projekteeritava ehitisega (trassiga) seoses vaja ümber tõsta elektrivõrgu osi, näiteks õhu- või kaabliliin, alajaam jms. Projektide kooskõlastamist meiega võib nõuda ka kohalik omavalitsus.
Projektide kooskõlastamine »

Kaitsevööndis tehtavate tööde kooskõlastamine
Kui soovite teha kaeve vms töid elektrivõrgu kaitsevööndis, anname nendeks töödeks vajaliku kooskõlastuse.
Kaitsevööndis tehtavate tööde kooskõlastamine »

Tehniliste tingimuste väljastamine

Tehnilised tingimused ehitiste ja kommunikatsioonide projektidele on vajalikud välisvõrkude projekteerimiseks või detailplaneeringu koostamiseks ja neid võib küsida Teie projekteerija või detailplaneeringu koostaja.
Tehniliste tingimuste väljastamine »

Tarbimisgraafikud

Pakume Teile kolme sorti tarbimisgraafikuid: kuu tarbimisgraafik päevade lõikes, kuu tarbimisgraafik tundide lõikes ja päeva tarbimisgraafik tundide lõikes. Tarbimisgraafiku tellimise eelduseks on tunniandmeid salvestava kaugloetava arvesti olemasolu tellimusega seotud mõõtepunktis.
Tarbimisgraafikud »