E-teenindus on kõige turvalisem ja kiirem elektriarvesti näidu teatamise kanal. Kohe pärast näidu sisestamist saate tagasisidet, kas näit jõudis meile ja kas see on korrektne.

Näite saate teatada, kui logite sisse.
Sisenen

Paindlik näiduteatamine
Ootame Teilt näitu vähemalt üks kord aastas, soovitavalt siis, kui on toimunud muutusi hindades, näiteks on muutunud taastuvenergia tasu või võrguteenuse hinnakiri. Kui olete valinud paindliku näiduteatamise, edastatakse Teile kord kuus arve elektritarbimise prognoosi alusel. Lähemalt paindlikust näiduteatamisest »

Teised võimalused näidu teatamiseks
Kui Teile mingil põhjusel ei sobi internetikeskkonna kaudu näidu teatamine või tasumine prognoositud näidu järgi paindliku näiduteatamise korral, saate näidu teatada ka mobiiltelefonilt lühisõnumit saates või helistades meie näidutelefonile.
Teised võimalused näidu teatamiseks »

Millal näitu teatada?
Ootame Teie elektrinäitu alates kuu kolmest viimasest päevast kuni järgmise kuu kolmanda kuupäevani. Seega saab näiteks märtsi näitu e-teeninduses teatada 29. märtsist kuni 3. aprillini. Kuudel, kui Te näitu ei teata, prognoosime elektritarbimise koguse Teie varasema tarbimise ja tüüptarbimisgraafiku põhjal. Kui soovite arvestinäitu meile teatada vaid korra aastas, soovitame valida paindlik näiduteatamine.

Kui jään näidu teatamisega hiljaks?
Avatud elektriturul väljastatakse arveid iga kuu ning seetõttu on oluline teatada näidud õigel ajal. Kui näit jääb õigel ajal teatamata, prognoosime tarbitud elektrikoguse Teie keskmise elektritarbimise järgi. Kui Teile prognoositud näit ei sobi, soovitame õige näidu teatada järgmisel näiduperioodil ja selle näidu järgi korrigeerime ka Teie elektritarbimise andmeid.

Millal ja kuhu arve tuleb?
Elektrilevi klientidele osutab arveldusteenust Eesti Energia klienditeenindus. Võrguettevõtjad, sealhulgas Elektrilevi, edastavad klientide tarbimisandmed iga kuu Eleringi andmelattu hiljemalt 9. kuupäevaks. Seejärel hakkavad müüjad andmete põhjal arveid koostama ja väljastama. Nii võib avatud elektriturul näiduteatamisest arve koostamiseni kuluda kuni 12 päeva. Võrguteenuse arve saadab Eesti Energia teile sellele aadressile, kuhu olete selle tellinud. Arve aadressi saate vaadata ja vajaduse korral muuta e-teeninduses. Eesti Energia väljastab arveid, mille summa on suurem kui kolm eurot. Soovi korral on võimalik Teile väljastada ka arve, mille summa on alla kolme euro. Selleks palume, et annaksite oma soovist eraldi teada kas kirjutades e-posti aadressile teenindus@energia.ee või helistades klienditelefoni numbrile 777 1545.

Millal kaugloetav arvesti minuni jõuab?
2013 – 2016. aastal vahetame tavalised arvestid uute kaugloetavate vastu välja kõikidel meie klientidel üle Eesti. Mahuka projekti, mille raames paigaldame ligi 630 000 uut arvestit, viime läbi koos partner Ericsson Eestiga. Vaata, millal uus arvesti Sinuni jõuab »

Kuidas e-teeninduses näitu teatada, kui leping ei ole minu nimel?
E-teeninduses saate näitu teatada ka siis, kui Te ise pole meiega võrgulepingut sõlminud. Lepingu omanik saab anda Teile õigused e-teenindusse sisse logimiseks. Õigused saab anda nii kõikide lepingute haldamiseks kui ka tarbimiskohtade grupi haldamiseks või arveldamise korraldamiseks.

  • Kõige lihtsamalt saab volituse vormistada e-teeninduse menüüs "Kontaktid ja seaded".
  • E-teeninduse volikirja saate esitada ka e-posti ja tavaposti teel. Selleks tuleb volitajal täita ja allkirjastada volikirja blankett ning edastada see meile.

NB! Volitada saab ainult meie lepinguline klient ning volitatu peab olema registreeritud kliendiinfosüsteemis. Kui volitatut ei ole kliendiinfosüsteemis, tuleb tal e-teeninduses end kliendiks registreerida. E-teenindusse saab siseneda ID-kaardi, mobiil-IDga või internetipankade kaudu.

Kuidas saab ettevõte e-teeninduses näitu teatada?
E-teeninduse kasutamiseks tuleb ettevõtte või asutuse edasivolitamise õigusega esindajal saata meile avaldus e-posti või tavaposti teel. Seejärel vormistame ta internetikeskkonna kasutajaks. Pärast kasutajaks saamist saab ettevõtte või asutuse esindaja volitada internetikeskkonnas isikuid tegema erinevaid toiminguid. NB! Volitada saab ainult ettevõtte või asutuse esindaja, kellel on edasivolitamise õigus, näiteks kui esindaja on kantud ettevõtte äriregistri registrikaardile.

 
Kui Te ei leidnud sellelt lehelt oma küsimusele vastust, saate küsimuse esitada vormi kaudu »