Kasutatavate nanotootmisseadmete summaarne võimsus võib olla kuni 0,79 kW

Ühes liitumispunktis (sh ühes kortermajas) saab nanotootmisseadme või -seadmete võimsus olla kuni 0,79 kW. Kui soovid liitumispunkti ühendada tootmisseadmeid, sh nanotootmisseadmeid, mille võimsuste summa on 0,8 kW või suurem, tuleb suurema tootmisvõimsuse kasutusele võtmiseks esitada väiketootja või elektritootja liitumistaotlus.

Nanotootmise kasutustingimused »

Registreeri seade

Seadme registreerimine on vajalik, et võrguühendus oleks ohutu ja võrguettevõtjal oleks teadmine võrgus kasutatavate tootmisseadmete kohta ning toodetud kogused saaksid mõõdetud korrektselt.

Esita taotlus

Taotlust saab lihtsalt ja mugavalt esitada iseteeninduses

Esita taotlus

Taotluse esitamiseks mine võrgulepingute lehele, vali nimekirjast tarbimiskoht, kuhu soovid nanotootmisseadme registreerida.

Seadme registreerimine

Avanevas võrgulepingu aknas täida vajalikud väljad.
Loen veel »

Võrgulepingu muutmine ja seadme kasutamine

Vaatame Sinu taotluse üle. Sobivuse korral saadame muudetud andmetega võrgulepingu ning kinnituse, et seade on registreeritud ja seda võib kasutama hakata.
Loen veel »

Hea teada!

Kui tarbimiskohas on mitmefaasiline ühendus, siis jälgi nanotootmisseadme ühendamisel, et seadme kasutamine toimuks samal faasil, kui toimub tarbimine. Kui nanotootmisseade ühendada faasile, kus tarbimist ei ole, siis sellisel juhul ei vähene võrgust tarbitav elektrienergia kogus ja toodetud elekter antakse võrku.

Seadme registreerimine

  • sisesta registreeritava tootmisseadme võimsus
  • vali, kas tarbid kogu toodetud elektri kohapeal või soovid elektrit anda ka võrku.
  • Kui soovid toodetud elektrit võrku anda, tuleb olemasolev arvesti vahetada. Arvesti vahetamine on tasuline, teenuse hind 61,20 eurot (koos käibemaksuga). Arvesti vahetamise aeg on kuni 2 kuud seoses arvestite tarneaja pikenemisega.

    Võrgulepingu muutmine

    Nanotootmisseadme kasutamine tarbimiskohas on lubatud pärast võrguettevõtjalt vastava teavituse saamist. Elektrienergiat tootva seadme paralleeltöö võrguga ja/või elektrienergia koguste võrku andmine ilma vastavat võrgulepingut sõlmimata ei ole lubatud.