Elektriohutus kodus

Ohutud elektritööd

Et tagada koduse elektripaigaldise ohutus, tuleb ohutusnõudeid järgida ka elektritööde tegemisel. Elektriohutusseaduse järgi on elektritöö elektriseadme remontimine, ümberehitamine, kontrollimine, katsetamine ja hooldamine ning elektripaigaldise projekteerimine, kontrollimine, remontimine, hooldamine, ehitamine.

Elektritöid võivad teha vastava pädevusega ettevõtted ja isikud, kes on registreeritud majandustegevuse registris. Ärge tehke elektritöid ise, vaid kasutage selleks majandustegevuse registris registreeritud elektritöö ettevõtjaid.

Seadus määratleb ka „lihtsad elektritööd", mida võib igaüks ise teha. Sellisteks on näiteks lambipirnide vahetamine, elektrikilbis asuvate kaitsmete sisse- ja väljalülitamine jms. Kui teete ise selliseid lihtsaid elektritöid, lülitage enne töö alustamist elekter välja.

Elektriseadme parandamisel ärge muutke selle ehitust, sest tarviti kaitse- ja tihendusosade valesti kokkupanemine või ärajätmine on eluohtlik. Ärge ühendage alumiiniumist ja vasest juhtmeid kokku ilma spetsiaalse liideseta.