Esitan küsimuse

Tööd peakaitsmega

 • Kui „korgid lülituvad välja"
 • Soovite optimeerida tarbetult suurt püsitasu
 • Kuidas vahetada, liita või jagada peakaitset
Avalduse esitamine »
Esita peakaitse muutmise avaldus elektrooniliselt.

Milleks on peakaitsmega seotud töid vaja?

Muretuks elektritarbimiseks on vaja, et tarbimiskoha peakaitse oleks õige suurusega. Peakaitsmel on kaks funktsiooni – lühise korral kaitseb ta välja lülitudes tulekahju eest ning näitab ära, kui palju kodumasinaid ühel ajal kasutada saab. Mida suurem on peakaitse, seda rohkem ja võimsamaid elektriseadmeid saab samal ajal kasutada.

Teil läheb peakaitsmega seotud töid vaja, kui:

 • „korgid lülituvad pidevalt välja" – sellisel juhul on tarbimiskohas liiga vähe ampreid ning Teil tuleb peakaitset suurendada;
 • peakaitse on liiga suur ja Teie maksate püsitasuga võrgupaketi korral tarbetult suurt ampritasu – sellisel juhul tasub kaaluda peakaitsme vähendamist;
 • soovite vana peakaitsme vahetada tänapäevase töökindlama peakaitsme vastu ilma amprite arvu muutmata;
 • soovite üle minna 1-faasiselt võrguühenduselt 3-faasisele.
 • Peakaitsme suurendamine

  Peakaitsme suurendamine toimub samamoodi nagu võrguga liitumine. Kui tarbimiskohas on liiga vähe ampreid, tuleb peakaitset suurendada.

 • Peakaitsme vähendamine ja hilisem ennistamine

  Kui olete jõudnud otsusele, et olemasolev peakaitse on liiga suur – näiteks olete loobunud elektriküttest, vahetanud kodumasinad uute ja säästlike vastu või on kaitse ajalooliselt olnud liiga suur –, siis on otstarbekas peakaitset vähendada.

 • Peakaitsme vahetamine

  Peakaitsme saate vahetada sama suure nimivooluga peakaitsme vastu, näiteks sulavkaitsme kaitselüliti vastu või vanemat tüüpi kaitselüliti uuemat tüüp lüliti vastu. Liitumispunkti ja peakaitsme asukohta peakaitsme vahetamisel ei muudeta.

 • Peakaitsme liitmine või jagamine

  Olemasolevat peakaitset on võimalik jagada koos kinnistu jagamisega. Samuti on võimalik samal kinnistul olevaid peakaitsmeid kokku liita.

 • Üleminek 3-faasilisele võrguühendusele

  Teenust läheb Teil vaja, kui soovite 1-faasilise võrguühenduse asendada 3-faasilise võrguühendusega, näiteks 1 x 20 A asendada 3 x 20 A.