Esitan küsimuse

Pingekvaliteet

 • Mis on pingeprobleem?
 • Mida teha, kui kahtlete pingekvaliteedis?
 • Hüvitised halva pingekvaliteedi korral

Pingekvaliteedi probleeme esineb peamiselt maapiirkondade elektriliinidel, mis on ehitatud enne 1980. aastat. Kuna tol ajal kasutati elektrit majapidamistes eelkõige vaid valgustuseks, toodi elekter kohale pikkade madalpingeliinide kaudu. Seepärast võis liini lõpus pinge olla juba üsna madal. Tänapäevased elektriseadmed aga vajavad kvaliteetset elektrit.

Pingekvaliteedi tõstmine tähendab üldjuhul uute keskpinge alajaamade ja elektriliinide ehitamist majapidamistele lähemale. Meie võrguettevõtjana peame tagama kvaliteetse pinge kuni Teie tarbimiskoha liitumispunktini.

Milles madal või kõikuv pinge väljendub?

Nõuetele mittevastav aeglane pinge kõikumine väljendub kõige sagedamini järgmiselt:

 • lambipirnid ei põle täie võimsusega;
 • lambipirnid vilguvad aeg-ajalt mõne kodumasina sisselülitamisel;
 • kodumasinaid saab sisse lülitada ainult kordamööda;
 • häired tekivad siis, kui mõni naaber lülitab sisse suurt võimsust nõudva seadme.

Mida peaks pingekvaliteedi probleemi korral tegema?

Kui kahtlustate, et Teie majapidamisel on pingekvaliteedi probleem, saate esitada vabas vormis avalduse kas:

 • e-postiga aadressile info@elektrilevi.ee,
 • helistades klienditelefonile 777 1545 või
 • saates selle Elektrilevi OÜ, Kadaka tee 63, 12915 Tallinn.

Pöördumises palume võimalikult täpselt kirjeldada, mis ajast, kuidas ja kus pingekvaliteedi probleem väljendub.

Anname Teie pöördumisele vastuse hiljemalt 10 päeva jooksul. Lepime kokku mõõtmised ja teavitame Teid tulemustest kirjalikult.

 • Hüvitised pingeprobleemi korral

  Kui me tuvastame Teie majapidamises nõuetele mittevastava pinge, vähendame kuni kvaliteetse pinge tagamiseni Teil automaatselt võrgutasusid 80 protsenti.

  Nõuetekohase pinge määramisel lähtume Eesti standardist EVS-EN 50160:2010.

Alapinge ja pingekõikumiste vastu soovitame hankida kaitseseadmed, mis aitavad ära hoida kahjusid tundlikele elektroonikaseadmetele, nagu näiteks televiisorid, arvutid jms. Lähemalt kahjude ennetamisest »