Esitan küsimuse

Katkestustest lähemalt

 • Plaanilised katkestused – kui hooldame võrku
 • Rikkelised katkestused – kui elektrivõrk on katki
 • Kummalgi juhul kodus elektrit pole
Võtke meiega ühendust
Teata rikkest telefonil

1343

Kõige parem info Teie kodu puudutavate plaaniliste katkestuste kohta on meie katkestuste kaardil. Kaardilt on võimalik näha ka meile teadaolevate rikete infot.
Vaatan katkestuste kaarti »

 • Plaanilised elektrikatkestused

  Plaanilised katkestused on vajalikud nii elektrivõrgu remontimiseks ja hooldamiseks kui ka uue võrgu ehitamiseks. Plaanilistest katkestustest teavitame kliente personaalselt e-kirja või SMSi teel vähemalt kaks päeva ette.

 • Rikkelised katkestused

  Elektrivõrgu töö on väga sõltuv ilmastikust. Tugevad tuuled, lumesadu, jäide ja äike põhjustavad paratamatult elektrikatkestusi. Rikkeid tekib aga ka inimtegevuse tagajärjel, näiteks vigastatakse liine kaeve- või metsatööde käigus.

 • Ettevalmistus tormideks ja ohutusnõuanded

  Kui ilmaprognoos lubab tormi, siis on õige aega mõelda võimalikule eelseisvale elektrikatkestusele. Samuti tasub pereliikmetele meelde tuletada, et mahalangenud elektrijuhtmed on eluohtlikud. Mõelge läbi enda võimalused tormikahjude ennetamiseks.