Esitan küsimuse

Ehitiste ja kommunikat­sioonide projektide kooskõlastamine

 • Kommunikatsiooniprojektide kooskõlastamine
 • Kui projekt läbib elektrivõrgu kaitsevööndit
 • Kui projekt nõuab elektrivõrgu ümbertõstmist

Kooskõlastamist on vaja juhul, kui ehitiste ja kommunikatsioonide projekt:

 • läbib elektrivõrgu kaitsevööndit (maa-ala, õhuruum või veekogu, mis ümbritseb elektrivõrku ning kus kehtivad kasutuspiirangud, et tagada elektrivõrgu ohutus) või
 • kulgeb kaitsevööndis või
 • kui seda nõuab kohalik omavalitsus või
 • projekteeritava ehitisega (trassiga) seoses on vaja ümber tõsta elektrivõrgu osi (õhuliin, kaabelliin, alajaam jms). Viimasel juhul tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks, seda saate teha siit. Kui ümberehituse elektriprojekt on valmis, siis tuleb see esitada eraldi kooskõlastamiseks.

  Projekteerimisel palume lähtuda kehtivatest seadustest ja meie tehnilistest tingimustest ning projekteerimisülesandest. Elektrilevi nõuded projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Kui palju kooskõlastamine maksab?

 • Väikeprojekt: 20,94 eurot.
  Väikeprojekt on projekt, mille joonis mõõdus 1:500 on esitatud formaadil A4–A3.
 • Keskmine projekt: 41,87 eurot.
  Keskmine projekt on projekt, mille joonis on esitatud formaadil A3 või A2 ja projekteeritud ala paikneb enam kui ühel katastriüksusel.
 • Suurprojekt: 83,74 eurot.
  Suurprojekt on projekt, mille joonis mõõdus 1:500 on esitatud formaadil A2–A1.
 • Suuremahuline infrastruktuuri projekt : 233,78 eurot.
  Projekti joonis(ed) mõõdus 1:500 on esitatud formaadil A2–A0 või projekt on esitatud mitmel A3 formaadis joonisel.
 • Detailplaneeringute kooskõlastamine: tasuta.

  Kui menetluse käigus ilmneb, et projekt ei vasta kehtivatele nõuetele või Elektrilevi tingimustele, siis väljastatakse kooskõlastusest keeldumine. Sellisel juhul tuleb projekti esitajal puudused kõrvaldada ja saata projekt uuesti iseteeninduses kooskõlastamiseks. Korduv projekti kooskõlastamine on tasuline vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Lisainfo kooskõlastamise kohta:

 • Põhja piirkonnas (Tallinn, Harjumaa, Pärnu, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa) – jarelvalvepoh@elektrilevi.ee, tel. 46 54 600.
 • Tallinna tänavavalgustust puudutavate projektide ja tegevuste kooskõlastamine - tallinnavalgustus@elektrilevi.ee, tel. 46 54 600.
 • Lõuna piirkonnas (Lääne-Virumaa, Raplamaa, Järvamaa, Jõhvi, Ida- Virumaa, Jõgevamaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa) – jarelvalvelna@elektrilevi.ee, tel. 46 54 500.