Esitan küsimuse

Ehitiste ja kommunikat­sioonide projektide kooskõlastamine

 • Kommunikatsiooniprojektide kooskõlastamine
 • Kui projekt läbib elektrivõrgu kaitsevööndit
 • Kui projekt nõuab elektrivõrgu ümbertõstmist

Kooskõlastamist on vaja juhul, kui ehitiste ja kommunikatsioonide projekt:

 • läbib elektrivõrgu kaitsevööndit (maa-ala, õhuruum või veekogu, mis ümbritseb elektrivõrku ning kus kehtivad kasutuspiirangud, et tagada elektrivõrgu ohutus) või
 • kulgeb kaitsevööndis või
 • projekteeritava ehitisega (trassiga) seoses on vaja ümber tõsta elektrivõrgu osi (õhuliin, kaabelliin, alajaam jms) või
 • kui seda nõuab kohalik omavalitsus.

Kui palju kooskõlastamine maksab?

 • Väikeprojekt: 20,94 eurot. Hind sisaldab kuni 30-minutilist konsultatsiooni kohapeal.
  Väikeprojekt on projekt, mille joonis mõõdus 1:500 on esitatud formaadil A4–A3. Samuti käsitletakse projekti väikeprojektina juhul, kui olenemata joonise formaadist puuduvad joonisel Elektrilevile kuuluvad võrgud või on joonisel Elektrilevile kuuluv õhuliin.
 • Keskmine projekt: 41,87 eurot.
  Keskmine projekt on projekt, mille joonis on esitatud formaadil A3 või A2 ja projekteeritud ala paikneb enam kui ühel katastriüksusel.
 • Suurprojekt: 83,74 eurot.
  Suurprojekt on projekt, mille joonis mõõdus 1:500 on esitatud formaadil A2–A1 või suuremal ning on projekteeritud detailplaneeringu järgi.
 • Suuremahuline infrastruktuuri projekt (teede ehitamise ja rekonstrueerimise projekt): 233,78 eurot.
  Projekti joonis(ed) mõõdus 1:500 on esitatud formaadil A2–A0 või projekt on esitatud mitmel A3 formaadis joonisel. Projekt sisaldab vajadusel elektrisüsteemi ümbertõstmist, teiste tehnovõrkude paigaldamist, tee ehitust koos tee lõigetega ja vertikaalplaneerimisega ning haljastusega.
 • Kuni 30-minutiline konsultatsioon kohapeal: 20,94 eurot.

Lisainfo kooskõlastamise kohta:

 • Põhja piirkonnas (Tallinn, Harjumaa, Pärnu, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa) – jarelvalvepoh@elektrilevi.ee, tel. 71 54 600.
 • Tallinna tänavavalgustust puudutavate projektide ja tegevuste kooskõlastamine - tallinnavalgustus@elektrilevi.ee, tel. 71 54 600.
 • Lõuna piirkonnas (Lääne-Virumaa, Raplamaa, Järvamaa, Jõhvi, Ida- Virumaa, Jõgevamaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa) – jarelvalvelna@elektrilevi.ee, tel. 71 54 500.