Esitan küsimuse

Ehitiste ja kommunikat­sioonide projektide kooskõlastamine

 • Kommunikatsiooniprojektide kooskõlastamine
 • Kui projekt läbib elektrivõrgu kaitsevööndit
 • Kui projekt nõuab elektrivõrgu ümbertõstmist

Kooskõlastamist on vaja juhul, kui ehitiste ja kommunikatsioonide projekt:

 • läbib elektrivõrgu kaitsevööndit (maa-ala, õhuruum või veekogu, mis ümbritseb elektrivõrku ning kus kehtivad kasutuspiirangud, et tagada elektrivõrgu ohutus) või
 • kulgeb kaitsevööndis või
 • kui seda nõuab kohalik omavalitsus või
 • projekteeritava ehitisega (trassiga) seoses on vaja ümber tõsta elektrivõrgu osi (õhuliin, kaabelliin, alajaam jms). Viimasel juhul tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks, seda saate teha siit. Kui ümberehituse elektriprojekt on valmis, siis tuleb see esitada eraldi kooskõlastamiseks.

Kui palju kooskõlastamine maksab?

 • Väikeprojekt: 20,94 eurot. Hind sisaldab kuni 30-minutilist konsultatsiooni kohapeal.
  Väikeprojekt on projekt, mille joonis mõõdus 1:500 on esitatud formaadil A4–A3. Samuti käsitletakse projekti väikeprojektina juhul, kui olenemata joonise formaadist puuduvad joonisel Elektrilevile kuuluvad võrgud või on joonisel Elektrilevile kuuluv õhuliin.
 • Keskmine projekt: 41,87 eurot.
  Keskmine projekt on projekt, mille joonis on esitatud formaadil A3 või A2 ja projekteeritud ala paikneb enam kui ühel katastriüksusel.
 • Suurprojekt: 83,74 eurot.
  Suurprojekt on projekt, mille joonis mõõdus 1:500 on esitatud formaadil A2–A1 või suuremal ning on projekteeritud detailplaneeringu järgi.
 • Suuremahuline infrastruktuuri projekt (teede ehitamise ja rekonstrueerimise projekt): 233,78 eurot.
  Projekti joonis(ed) mõõdus 1:500 on esitatud formaadil A2–A0 või projekt on esitatud mitmel A3 formaadis joonisel. Projekt sisaldab vajadusel elektrisüsteemi ümbertõstmist, teiste tehnovõrkude paigaldamist, tee ehitust koos tee lõigetega ja vertikaalplaneerimisega ning haljastusega.
 • Kuni 30-minutiline konsultatsioon kohapeal: 20,94 eurot.
 • Detailplaneeringute kooskõlastamine: tasuta.

Lisainfo kooskõlastamise kohta:

 • Põhja piirkonnas (Tallinn, Harjumaa, Pärnu, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa) – jarelvalvepoh@elektrilevi.ee, tel. 71 54 600.
 • Tallinna tänavavalgustust puudutavate projektide ja tegevuste kooskõlastamine - tallinnavalgustus@elektrilevi.ee, tel. 71 54 600.
 • Lõuna piirkonnas (Lääne-Virumaa, Raplamaa, Järvamaa, Jõhvi, Ida- Virumaa, Jõgevamaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa) – jarelvalvelna@elektrilevi.ee, tel. 71 54 500.