Elektrilevi kiire internet

Elektrilevi alustab internetivõrgu rajamisega, mille kaudu jõuavad kodudesse kiireid ühendusi nõudvad interneti- ja televisiooniteenused. Uus valguskaablil põhinev püsiühendus on kvaliteetne ja vähem sõltuv ilmast, levist ja teistest teenuse kvaliteeti mõjutavatest teguritest.

Liitun

Sideettevõtja hulgimüügitasandi ligipääs Elektrilevi juurdepääsuvõrgule

 • Tagame juurdepääsuvõrgu valmimisel sideettevõtjatele ligipääsu passiivsele lairibataristule Elektrilevi juurdepääsupunktis
 • Avalikustame Elektrilevi kodulehel juurdepääsuvõrgu eeldatava valmimise ajakava asustusüksuste lõikes
 • Kindlustame juurdepääsuvõimaluse õiglastel ja mittediskrimineerivatel alustel kõigile sideettevõtjatele samaväärsete liitumistingimuste ja hindadega
 • Millist tehnoloogiat Elektrilevi kasutab?

 • Rajatav juurdepääsuvõrk on passiivne P2P PON, mis ühendatakse operaatorite võrguga enamasti läbi splitterite
 • Toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrk ühendatakse vabalt ligipääsetava fiiberoptilise baasvõrguga viisil, mis ei nõua täiendavaid ehitustöid nagu trasside rajamine ja seadustamine (operaator peab tulema signaaliga etteantud baasvõrgu punkti või eritingimustel iseseisvalt Elektrilevi juurdepääsupunkti)
 • Võrguressurss vabalt ligipääsetavast baasvõrgust juurdepääsuvõrguni on tagatud vähemalt viiele sideettevõtjale
 • Loen lisaks

  Mis saab pärast liitumist?

  Elektrilevi ehitab operaatorineutraalse juurdepääsuvõrgu, mille kaudu saavad teenust pakkuda kõik sideoperaatorid. Elektrilevi ise teenust ei paku.

  Liitumisvõimaluse avanemisel teavitame sellest kõiki vastavas piirkonnas asuvaid lõpptarbijaid.

  Elektrilevi poolt kliendile saadetavas teavituses sisaldub:

 • liitumistähtaeg
 • ühenduse väljaehitamise tähtaeg
 • liitumise tüüptingimused
 • piirkonnas teenuseid osutavate sideettevõtjate nimekiri
 • Loen lisaks

  Palju võrguga liitumine maksab?

 • Liitumise hind läbi Elektrilevi kulgla avalikult ligipääsetava baasvõrguni on 500 eurot (km-ta) ühe juurdepääsupunkti kohta. Hind sisaldab ühendust baasvõrgu võrgusõlmega ning vajaminevaid splittereid juurdepääsupunktis. Liitumise hind ei rakendu, kui sideettevõtja ei kasuta juurdepääsupunktini jõudmiseks Elektrilevi kulglat avalikult juurdepääsetava baasvõrguni.
 • Ühendatud lõpptarbija kuutasu sideettevõtjale on 6 eurot kuus.
 • Tutvu detailse operaatorite sidevõrgu hinnakirjaga
 • Kuhu Elektrilevi sidekaabli toob?

 • Õhuliini olemasolul toome sidekaabli enamasti õhuliinina hoone konstruktsioonile. Tuppa viimiseks anname lõpptarbijale kaasa vajaliku kaabli, millega on võimalik sidekaabel viia soovitud kohta. Kaabli otsa täpne asukoht kooskõlastatakse lõpptarbijaga, arvestades tehnilisi võimalusi ja kliendi soovi. Augu seina saab klient puurida ise, meie poolt tuleb kaasa vastav juhend, kuidas seda teha ning mida silmas pidada. Soovi korral saab lõpptarbija selle töö tellida ka Elektrilevi või mõne sideettevõtja käest (kui sideettevõtja sellist teenust pakub).
 • Maakaabli puhul toome sidekaabli kinnistu piiri vahetusse lähedusse, täpne tehniline lahendus sõltub konkreetsest projektist.
 • Kuidas liituda?

 • Projekteeritavatest aladest anname teada Elektrileviga koostöömemorandumi ja konfidentsiaalsusleppe allkirjastanud sideettevõtjatele.
 • Koostööleppe sõlmimise järel avaldatakse sideettevõtjale baasvõrguga liitumise asukohtade küsitlus koos asustusüksuste jaotuse ja ühendatavate aadressiobjektide arvuga ning sõlmitakse teenuse osutamise raamlepingud.
 • Mis saab pärast liitumist?

  Viis tööpäeva enne lõpptarbijate lepingute sõlmimise avamist ja vastavasisulise teate saatmist edastame piirkonnas liitunud sideettevõtjatele lõpptarbijate aadresside detailse nimekirja, mida on juurdepääsuvõrguga võimalik ühendada.

  Pärast juurdepääsuvõrgu magistraalosa valmimist teavitame sideettevõtjaid kliendiliinide väljaehitamise tähtajast ning sideettevõtja saab alustada ühenduse aktiveerimiste tellimist. Kõik ühendused aktiveeritakse pärast kliendiliinide väljaehitamist vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

  Millist tehnoloogiat Elektrilevi kasutab?

 • Juurdepääsuvõrgud, mis rajatakse toetusmeetme abita, on ühendatud lähima baasvõrguga, millel võib esineda piiranguid ligipääsetavuse osas ja mille eest Elektrilevi ei vastuta
 • Elektrilevile kuuluva juurdepääsuvõrgu splitterid asuvad Elektrilevi juurdepääsupunktis (FCP), millele on ligipääs ainult Elektrilevil või meie volitatud esindajal
 • Juurdepääsupunktis kasutatakse vastavalt piirkonnale ja/või vajadusele 1:2–1:64 splittereid
  Elektrilevi ei paigalda OLT ega ONU seadmeid
 • Operaatorile on juurdepääsupunktist lõpptarbijani tagatud füüsiliselt eraldatud kiud, eritingimustel kiupaar